Fieldtrips

Op vrijdag 14 juni 2024 kun je als deelnemer van de WindDay mee tijdens de fieldtrips en krijg je een kijkje in de keuken van de windsector in Zeeland. Je kunt een keuze maken uit twee fieldtrips waarbij je kennis maakt met windprojecten op land of op zee.

Het vervoer tijdens de fieldtrips, koffie/thee en lunch worden verzorgd.

De inpassing van windenergie in Zeeland

Hernieuwbare elektriciteit maakt nu een sterke opmars door dat het vaak goedkoper is dan fossiel, onafhankelijkheid geeft van olie- en gas exporterende landen, en klimaatdoelen tijdig binnen bereik brengt.

De centrale vragen zijn nu inpassing in landschap en natuur, inpassing in het elektriciteitsnet en toepassing van hernieuwbare elektriciteit in sectoren als industrie, warmtevraag en mobiliteit.

Energiecoöperatie Zeeuwind is hier een innovatieve koploper in. HZ University of Applied Sciences speelt hierop in met praktijkonderzoek en -onderwijs op hbo-niveau. Waarbij de toepassing van hernieuwbare elektriciteit in industrie, waterstof-productie en warmteproductie centraal staat, zowel op het niveau van bedrijventerrein als op provinciaal niveau.

Mbo-opleiding Scalda leidt succesvol technici en windmonteurs op en speelt op Europees niveau een constructieve rol in het harmoniseren en verbeteren van opleidingen voor windmonteurs.

Samen organiseren zij op vrijdag 14 juni een inspirerende en leerzame dag die deze thema’s verbindt en inzichtelijk maakt. Tijdens deze fieldtrip kun je uit de eerste hand meemaken hoe het Zeeuwse mbo en hbo de human capital agenda voor groene waterstof gezwind oppakt. Daarnaast hoor en zie je alles over de innovatieve en unieke windprojecten waar Zeeuwind (de grootste energiecoöperatie van Nederland) bij betrokken is.

 

Dagprogramma

09:30 uur

Ontvangst en inloop bij HZ University of Applied Sciences

10:00 uur

Officiële opening WaterstofLAB De provincie Zeeland alleen al heeft een bestaande industriële vraag naar waterstof die groter is dan die van volledige landen als Spanje of Italië. De kans om deze waterstofvraag te verduurzamen met windenergie is dan ook zeer relevant. Denk aan innovatiekansen, werkgelegenheid, maar ook op het gebied van energietransitie en klimaat.

Er is nog niet eerder gewerkt met elektrolysers op deze schaal. Daarom doet de sector een dringen beroep op onderwijsinstellingen om spoedig geschikte opleidingen te ontwikkelen.

Bij de officiële opening van het WaterstofLAB zijn verschillende demonstraties van de waterstofpractica voor studenten.

10:30 uur

Lezing Windenergie en groene waterstof
Arjan Schipaanboord, Project Manager, VoltH2

11:15 uur

Bezoek WaterstofLAB
Het WaterstofLAB is een praktijklab waar les gegeven wordt over duurzame waterstof, maar ook onderzoek gedaan wordt naar deze groene energiedrager. Ervaar zelf bij de praktijkopstellingen waterstof hoe geoefend wordt met elektrolysers.

12:00 uur

Vertrek naar Windparken Oosterscheldekering

12:30 uur

Zeeuwse lunch bij Seafood Restaurant Seafarm
Het restaurant is de trots van het Seafarm team. Met een fantastische locatie aan de Oosterschelde en een uitzicht op de Delta Werken genieten we hier van een heerlijke lunch.

13:30 uur

Ervaar hoe windenergie en natuur goed samen kunnen gaan tijdens de rondleiding Windparken Oosterscheldekering
Tijdens een bustocht over Neeltje Jans zal E-Connection u meer vertellen over deze unieke locatie die door de provincie Zeeland is aangewezen als concentratielocatie voor windenergie. De afgelopen jaren heeft de organisatie de windparken geoptimaliseerd door turbines te vervangen en bij te plaatsen. Met als doel zo veel mogelijk Zeeuwse wind te oogsten.  Vanuit de bus kunt u genieten van een mooi uitzicht op de turbines, de Noordzee en de Oosterschelde en op het belevingstrandje krijgt u een toelichting op het leven in de Oosterschelde door Nationaalpark Oosterschelde.

14:30 uur

Bezichtiging Windpark Oost-Zeedijk
Aan de voet van de Zeelandbrug staat het Windpark Kats II. De huidige 3 windturbines worden in 2024 vervangen door nieuwe exemplaren met meer vermogen. Op het moment dat wij het windpark bezoeken wordt er dan ook actief gebouwd.

Bijzonder is hier het Gesloten Distributie Systeem. Daarmee heeft het park voldoende netcapaciteit voor de elektriciteitsproductie van de nieuwe turbines zonder het elektriciteitsnet te belasten. Daarnaast kan het naastgelegen bedrijf voldoende stroom afnemen om de groeiambitie te realiseren. Het park is een unieke samenwerking tussen de coöperaties Zeeuwind en Camperwind.

15:00 uur

Vertrek naar HZ University of Applied Sciences en Station Vlissingen

(voor deelnemers die met het openbaar vervoer reizen)

Fieldtrip Wind op zee

Er gebeurt veel in de haven van Vlissingen en deze fieldtrip biedt een kijkje achter de schermen.

Tijdens een rondvaart brengen we een bezoek aan verschillende highlights. Bedrijven zoals Ørsted, TenneT, VoltH2, DEME Group, Jan De Nul, Dutch Offshore Contractors (DOC), BOW Terminal en Hoondert Services & Decommissioning spelen een belangrijke rol in de energietransitie in Zeeland. We gaan vanaf de waterkant kijken bij de voorbereidingen in de haven voor het Prinses Elisabeth energie-eiland, dat wordt aangelegd voor de kust van België. Voorafgaand aan de rondvaart brengen we een bezoek aan de O&M locatie van Ørsted en per bus komen we langs de beoogde locaties voor de converterstations van o.a. Nederwiek 1 en brengen we een bezoek aan het hoogspanningsstation van TenneT in Borssele.

Borssele 1&2 is het eerste windpark op zee van Ørsted in Nederland. Met een capaciteit van 752 MW (94 windturbines) aan groene energie kan dit windpark een miljoen Nederlandse huishoudens draaiende houden. Borssele 1&2 ligt in de Noordzee, 23 kilometer voor de Zeeuwse kust van Westkapelle. Het wordt onderhouden vanuit de onderhoudslocatie in Vlissingen en is aangesloten op het landstation Borssele van TenneT, dat direct naast de kerncentrale in Borssele staat.

Op dit moment bouwt TenneT een nieuwe 380 kV-hoogspanningssnelweg tussen Borssele en Rilland. Daarnaast zijn er veel grote projecten in voorbereiding, zowel op land als op zee. Zo worden er in de toekomst nog twee nieuwe 2 GW windparken op zee aangesloten in Borssele, komt er een 380 kV-hoogspanningsverbinding naar Zeeuws-Vlaanderen en gaat TenneT nog een nieuw hoogspanningsstation bouwen in het Sloegebied (Vlissingen-Haven).

North Sea Port is het 60 kilometer lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee tot in Gent – 32 kilometer landinwaarts in België, als centraal knooppunt in Europa. North Sea Port ontwikkelt zich verder als Energyport. Er wordt ingezet op de productie van hernieuwbare energie (offshore wind en zon), reductie van CO2, hergebruik van CO2, CO en gassen. Vanuit North Sea Port zijn 50 windparken op zee gerealiseerd.

Dagprogramma

09:45 uur

Verzamelen bij station Vlissingen

10:00 uur

Lopend naar Ørsted

10:15 uur

Bezoek O&M locatie Ørsted

11:00 uur

Busvervoer naar hoogspanningsstation TenneT

11:30 uur

Bezoek hoogspanningsstation TenneT

12:15 uur

Busvervoer naar calamiteitensteiger (opstappunt) en aan boord

12:45 uur

Rondvaart inclusief lunch

15:00 uur

Busvervoer naar station Vlissingen

Inschrijven voor fieldtrip

Fieldtrip Wind op Zee is volgeboekt. Wil je op de wachtlijst worden geplaatst? Neem contact op met adviseur Tonnie van Zanten – tonnie.vanzanten@winddays.nl