Excursieprogramma

Op vrijdag 16 juni 2023 geven we je graag een kijkje in de keuken van de windsector in Flevoland met twee informatieve excursies. Gedurende de dag verzorgen wij het (bus)vervoer, koffie/thee en de lunch.

Startlocatie: Provinciehuis Flevoland
Tijdschema: 10.00 – 15.00 uur
Voor beide excursies geldt een maximaal aantal deelnemers van 50 (vol=vol)

* Deelnemers aan het congres en/of diner hebben de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de excursies. Let op: je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet.

Aanmelden voor de excursies

Excursie 1

Windenergie en de omgeving

Hoe werken windenergie en de omgeving samen? Tijdens deze excursie bezoeken we een aantal locaties en laten we zien hoe wind en natuur samengaan. Deze dag start in het provinciehuis, waarna we doorrijden om een kijkje te nemen in het Wind Experience Centre in Nagelen. Daarna vertrekken we naar Urk.

Hoe verhouden windmolens en visserij zich tot elkaar? Op Urk staat een inhoudelijke paneldiscussie daarover gepland met een vertegenwoordiger van de visserij en een expert op het gebied van offshore wind. Na een lunch aan de haven en ruimte om Urk te verkennen, vervolgen we onze weg naar Windplan Groen, voor een toelichting van expert Ralph Buij van WUR over hoe windmolens de leefwereld van roofvogels en vleermuizen beïnvloeden. Hoe kun je rekening houden met natuur in windmolenparken?

Excursie 2

Windenergie en de toekomst

De toekomst van windenergie brengt uitdagingen met zich mee wanneer het gaat om het vinden van arbeidskrachten die de transitie tot uitvoering brengen. Tijdens deze excursie gaan we op bezoek bij studenten van het ROC van Amsterdam – Flevoland van de studie Vliegtuigonderhoud met het keuzedeel ‘Onderhoud aan Windmolens’ die de werknemers van de toekomst beloven te worden.

Daarnaast zijn onderzoek en nieuwe innovaties voortdurend in ontwikkeling, zoals drones waarmee windmolens in de toekomst geïnspecteerd kunnen worden. Ook dat komt aan bod tijdens deze dag.