Excursieprogramma

Op vrijdag 16 juni 2023 geven we je graag een kijkje in de keuken van de windsector in Flevoland met twee informatieve excursies. Gedurende de dag verzorgen wij het (bus)vervoer, koffie/thee en de lunch.

Startlocatie: Provinciehuis Flevoland
Tijdschema: 10.00 – 16.00 uur
Voor beide excursies geldt een maximaal aantal deelnemers van 50 (vol=vol)

* Deelnemers aan het congres en/of diner hebben de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de excursies. Let op: je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet.

Aanmelden voor de excursies

Excursie 1

Windenergie en de omgeving

Hoe werken windenergie en de omgeving samen? Tijdens deze excursie bezoeken we een aantal locaties en laten we zien hoe wind en natuur samengaan. Deze dag start in het provinciehuis, waarna we doorrijden om een kijkje te nemen in het Wind Experience Centre in Nagelen. Daarna vertrekken we naar Urk.

Hoe verhouden windmolens en visserij zich tot elkaar? Op Urk staat een inhoudelijke paneldiscussie daarover gepland met een vertegenwoordiger van de visserij en een expert op het gebied van offshore wind. Na een lunch aan de haven en ruimte om Urk te verkennen, vervolgen we onze weg naar Windplan Groen, voor een toelichting van expert Ralph Buij van WUR over hoe windmolens de leefwereld van roofvogels en vleermuizen beïnvloeden. Hoe kun je rekening houden met natuur in windmolenparken?

Bekijk het programma

10.00 uur

Ontvangst op het Provinciehuis

10.15 uur

Vertrek vanaf het Provinciehuis

10.45 uur

Bezoek Wind Experience Centre 11 Beaufort met een korte introductie
Rob Renne

11.30 uur

Vertrek via windpark Noordoostpolder naar Urk

11.45 uur

Paneldiscussie over visserij en offshore wind met Jurie Post, Visser en Henk Kouwenhoven, Vattenfall/Windplan Blauw over de ecologische impact van windenergie. Wij nodigen je van harte uit om ook deel te nemen aan de discussie

12.45 uur

Urker lunch, ruimte om door Urk te wandelen op eigen gelegenheid

14.15 uur

Vertrek via de near shore windmolens van Windplan Blauw naar de Oostvaardersplassen en Windplan Groen

14.30 uur

Vogelonderzoeker Ralph Buij van Wageningen University & Research licht zijn onderzoek naar vlieggedrag van roofvogels bij windmolens toe. Vervolgens heb je de mogelijkheid om Windplan Groen te bekijken

16.00 uur

Aankomst op het Provinciehuis met aansluitend netwerkborrel

Excursie 2

Windenergie en de toekomst

De energietransitie kan niet plaatsvinden zonder personeel! Wie zijn deze monteurs van de toekomst, die bijvoorbeeld windturbines kunnen onderhouden? En hoe ziet hun opleiding eruit? Tijdens deze excursie van WindDay gaan we op bezoek bij het ROC Amsterdam – Flevoland om antwoorden te krijgen op die vragen.

Een interactieve excursie, want deelnemers kunnen zelf gaan vliegen met drones, waarmee in de toekomst turbines worden onderhouden. Ook kunnen ze met een simulator aan de slag en een kijkje nemen in een van de weinige elektrische vliegtuigen, die daar staat opgesteld. Bovendien krijgen ze de gelegenheid om in gesprek te gaan met studenten en docenten.

Studenten van de opleiding lopen nu onder andere stage bij Iver in Flevoland. Bekijk de video om een beeld te krijgen van dit werk!

In de middag bezoeken we verschillende windbedrijven. We gaan langs bij Ventolines om hun gesloten distributiesysteem te bekijken, een uniek systeem waardoor de stroom van meerdere windparken aan het net kan worden geleverd. Ook bezoeken we Windplan Groen, één van de windparken in Flevoland. Vestas leidt ons rond bij dit windpark in aanbouw.

Bekijk het programma

10.00 uur

Ontvangst op het Provinciehuis

10.15 uur

Vertrek vanaf het Provinciehuis

10.30 uur

Bezoek aan de ROCvAF Hangaar in het Aviodrome met:
Welkom namens ROC van Amsterdam-Flevoland door
Ivo van Oosterhout, Domeinregiseur Techniek & Technology
Gedeputeerde Jop Fackeldey namens de Provincie Flevoland

Bezoekers kunnen vervolgens zelf met een drone vliegen en plaatsnemen in een simulator. Ook kunnen ze een van de weinige elektrische vliegtuigen van Nederland bekijken (de Pipistrel Velis Electro).

12.30 uur

Lunch
Eigen tijd om rond te lopen en deel te nemen aan de demonstraties. Ook mogelijkheid om in contact te komen met stagiaires van Iver en Siemens Gamesa

13.45 uur

Vertrek naar Windplan Groen

14.00 uur

Bezoek aan het gesloten distributiesysteem van Ventolines

15.00 uur

Rondleiding door het in aanbouw zijnde Windplan Groen door Vestas

16.00 uur

Aankomst op het Provinciehuis met aansluitend netwerkborrel