DATUM EN LOCATIE

Congres 13 juni 2024
Excursie 14 juni 2024

Locatie

Innovatiepunt de KAAP
Edisonweg 10
4382 NW Vlissingen

 

 

Ticket
€ 195,-
Overheden, kennisinstellingen en leden NWEA en TKI Offshore Energy*
Ticket
€ 49,-
Energiecoöperaties*
Ticket
€ 395,-
Overige organisaties
Ticket
Gratis
Excursie 14 juni
Aanmelden
  • Deelname aan de excursie is alleen mogelijk voor deelnemers aan de WindDay.
  • Aanmelden voor de excursie kan tot 3 werkdagen vantevoren

* Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet.

** Neem je deel aan het congres en/of het diner en heb je een dieetwens of een allergie? Geef dit dan uiterlijk 2 weken voor congresdatum aan ons door via adviseur Tonnie van Zanten – tel: 040-2 972 780

 

BESTEMD VOOR

De WindDay is ontwikkeld voor iedereen die bij wil dragen aan een duurzame samenleving en betrokken is bij windenergieprojecten, zowel op land als op zee. Deelnemers zijn werkzaam bij:

Rijk, provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, energiebedrijven, netbeheerders, fabrikanten, installatie- en onderhoudsbedrijven, toeleveranciers, investeerders, industrie, natuur- en milieuorganisaties, omgevingsdiensten, waterschappen, kennisinstellingen, financiële instellingen, technologiebedrijven, advocatenkantoren en adviesbureaus

Advies, inhoudelijke vragen of partnership?
Neem contact met ons op!

Tonnie van Zanten

Adviseur

040 – 297 27 80
Tonnie.vanzanten@winddays.nl

Bianca Bendriss

Programmamanager WindDay

Bianca.bendriss@winddays.nl

Nicole Buissing

Community Manager NWEA

nicole.buissing@nwea.nl

Cornee van der Hijden

Partnership Manager

Cornee.van.der.hijden@winddays.nl