Programma

16 juni 2022

Download de brochure

09.00 uur

Ontvangst en registratie

09.30 uur

Opening door de dagvoorzitter

Door de dagvoorzitter Harms Edens, Presentator en Professioneel Dagvoorzitter. Gedurende de dag zal hij samen met de deelnemers actief in gesprek gaan met de sprekers en concrete inzichten boven halen.

09.45 uur

Welkom

NWEA organiseert de WindDay voor alle professionals in de windsector. NWEA start de dag met een welkom en schetst in het kort de ontwikkelingen in de branche.

Hans Timmers, Voorzitter, NWEA

10.05 uur

Keynote Speech

De Nederlandse ambities voor het klimaat en duurzame energie
 • De transitie naar een groene economie
 • De (on)afhankelijkheid van (buitenlands) aardgas
 • Naar 2030 en verder naar 2050
 • Windenergie in de energiemix

Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie

10.25 uur

Keynote Speech

Windenergie; een duurzaam en economisch vliegwiel
 • De Energietransitie en geopolitieke ontwikkelingen
 • Duurzame economische groei en ontwikkeling
 • Versnelling door samenwerking
 • De provincie Noord-Holland; een geïntegreerde energiehub

Zita Pels, Gedeputeerde, Provincie Noord-Holland

10.45 uur

Koffiepauze

10.45 uur

Verdiepingssessies

Je maakt een keuze uit de verdiepingssessie die het best aansluit bij je eigen praktijk. Je kunt kiezen tussen Wind op Land en Wind op Zee. Je kunt tussendoor switchen tussen de verschillende tracks. Zo stel je je eigen programma op maat samen met thema’s die voor jou relevant zijn.

11.15 uur

Parallelle Plenaire Speeches

Wind op Land

Welke kansen bieden de hoge elektriciteitsprijzen?

Michel Tellman , Hoofd Energiemarktenen PPA’s, Ventolines
Nick van Dunné, Adviseur Energiemarkten
en PPA’s, Ventolines

Wind op Zee

Noord-Hollandse Havens & supply chain klaar voor de energietransitie

Peter van de Meerakker, Algemeen Directeur, Zeehaven IJmuiden
Jacoba Bolderheij, CEO, Port of Den Helder

11.35 uur

Expert Debat

Tijdens deze debatten gaan we in gesprek met een aantal belangrijke spelers in het energielandschap. En met jou!
We zijn benieuwd naar ieders visie op essentiële vraagstukken die spelen in de windsector. Samen met de zaal wordt actief de discussie aangegaan over de toekomst van windenergie in Nederland.

Wind op Land

De ontwikkeling van nieuwe windparken verloopt moeizaam. Er zijn een aantal belangrijke issues die spelen:

 • Wat betekenen de nieuwe normen voor de ontwikkeling?
 • Hoe borgen we de afspraken in de RESen?
 • Waar liggen de kansen?
 • De nieuwe bestuurders zijn aan zet, hoe zorgen we voor draagvlak?
 • Wat kunnen energiecoöperaties betekenen?

Moderator: Harm Edens, Dagvoorzitter

Met o.a. de volgende sprekers:
Jop Fackeldey, Gedeputeerde, Provincie Flevoland en Bestuurslid, IPO
Henk den Boon, Directeur, E-Connection en Voorzitter Commissie Wind op Land, NWEA
Gijs Termeer, Directeur, HIER
Kristel Lammers, Directeur, Nationaal Programma Regionale Energie Strategie

Wind op Zee

Offshore wind moet de komende jaren exponentieel gaan groeien. Maar ook dat brengt uitdagingen met zich mee:

 • Vraag versus aanbod, hoe gaan we dat écht goed afstemmen?
 • Meer elektriciteit betekent meer druk op het net. Kunnen we de capaciteit wel vergroten? En zo ja, wat is daar voor nodig?
 • Hoe houden we het rendabel?
 • Multi-use; hoe creëren we een win-win situatie?
 • Welke innovaties helpen offshore wind?
 • Hoe integreren we systemen en de keten?

Moderator: Sylvia Boer, Directeur, Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

Met o.a. de volgende spreker:
Bob Meijer, Directeur, TKI Wind op Zee
Johan Hospers, Director Energy, Nobian
Sybilla Dekker, Voorzitter, Noordzeeoverleg en onafhankelijk Voorzitter, Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Dick Lagerweij, Head 700 MW AC project cluster, TenneT

12.20 uur

Parallelle Plenaire Speeches

12.40 uur

Lunchpauze

13.40 uur

Parallelle Plenaire Speeches

14.05 uur

Ronde Tafel Sessies

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host.
Vervolgens ga je aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Je hebt verschillende thema’s waaruit je kunt kiezen. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.

 • 14.05 – 14.35 uur – ronde 1
 • 14.40 – 15.10 uur – ronde 2
Wind op Land
1. Het windpark als aanjager van duurzaamheid
2. Waarde van wind voor iedereen

Jan Jacob van Dijk, Voorzitter, Betuwewind

3. Windpark Brielse Maasdijk

Michel Simons, Projectleider, Windpark Brielse Maasdijk

4. Netcongestie; de real-time interface

Thijs Nugteren, Projectleider, Liander
Niels Blaauwbroek, Sector Expert Grid Infrastructure, NWEA

5. Windmolens en gezondheid
6. Energiepark Haringvliet Zuid; het hybride windpark
7. Het natuurinclusieve windpark
8. Handvatten voor participatie
9. Juridische ontwikkelingen Wind op Land
10. Steek je licht op over obstakelverlichting
11. Energieopslag in een flexibele energievoorziening
12 Met het MER op tafel: de rol van een PlanMER bij de RES 2.0
 • Van beleid naar concreet project: hoe helpt een PlanMER hierbij?
 • PlanMER RES 2.0: verplicht of niet?
 • Voor- en nadelen
 • Onze praktijkervaring: PlanMER voor de RES 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven

Steven Velthuijsen, Senior Adviseur, Bosch & Van Rijn
Duco van Dijk, Senior Adviseur, Bosch & van Rijn                            

Wind op Zee
1. Wind meets industry
2. Infrastructuur die de transitie ondersteunt; onmisbaar voor de industrie
3. Eemshaven windmolenrecycling Decom North
4. Next generation floating offshore wind
5. De business case bij offshore wind
6. Waterstof; what’s next?
7. Future of installation
8. Offshore wind en ecologie

9. Innovatie en de arbeidsmarkt
10. Digitalisering

Spreker namens TKI Wind op Zee

11. The future of tendering

15.10 uur

Koffiepauze

15.40 uur

Digging Deep Talkshow

Is waterstof “the holy grale”?

Waterstof komt steeds meer in beeld in de energietransitie. Wat zijn de reële mogelijkheden? En wat juist niet? We gaan met een aantal experts in gesprek over de zin en onzin. Hoe ziet de positie van waterstof eruit in 2050?
Aan tafel o.a.

Dorine Bosman, CIO, Port of Amsterdam
Lex de Groot, Managing Director, Neptune Energy
Jan Jacob van Dijk, Voorzitter Uitvoeringsoverleg Elektriciteit, Klimaatakkoord

16.20 uur

Keynote Interview

Een klimaatneutraal Europa
 • Duurzame economische ontwikkeling
 • Samenwerking binnen Europa; tussen landen, maar ook tussen energiesystemen
 • De (on)afhankelijkheid van aardgas; politieke instabiliteit als versneller voor aardgasvrij?
 • Een rechtvaardige en inclusieve transitie

16.40 uur

Inspirational Speech

Naar een duurzame, leefbare en toekomstbestendige samenleving
 • De transitie naar duurzaam; hoe komen we daar?
 • De rol van windenergie
 • Samenwerking is key; samen komen we verder
 • Duurzaam leiderschap met visie op de toekomst

Maarten Hajer, Politicoloog en Stedenbouwkundige

17.00 uur

Afsluiting en Netwerkborrel

17.45 uur

Netwerk Diner (optioneel)