Een compleet overzicht van het programma?

Download de brochure
09.00
Ontvangst en registratie
09.30
OPENING

Door de dagvoorzitter Sofie van den Enk, Presentator en Professioneel Dagvoorzitter. Gedurende de dag zal zij samen met de deelnemers actief in gesprek gaan met de sprekers en concrete inzichten boven halen.

09.45
WELKOM

NWEA is de host van vandaag. Zij geven kort weer waar de sector staat, waar de kansen en uitdagingen liggen en hoe we de toekomst tegemoet gaan.

Hans Timmers, Voorzitter, NWEA

10.05
Kansen voor de toekomst; op weg naar een groene economie
 • COVID-19; de impact van de crisis op onze duurzame samenleving
 • Is het een crisis? Of is het een transitie?
 • Een sterke duurzame economie; hoe kunnen we dat bereiken? En welke bijdrage kan windenergie daaraan leveren?

Mathijs Bouman, Econoom en Journalist

10.35
LAGERHUIS DEBAT

Wind voor nu en later

In dit debat gaan we in gesprek met een aantal belangrijke spelers in het energielandschap. En met jou! We zijn benieuwd naar ieders visie op essentiële vraagstukken die spelen.

Met de Lagerhuis opstelling peilen we door middel van een stelling die bij binnenkomst direct voorgelegd wordt de mening van de gasten aan tafel én de congresdeelnemers. Zo kunnen we met elkaar in debat gaan en samen vooruitkijken naar de toekomst van windenergie in ons land.

Wind op Zee

 • Wat zijn de kansen in deze duurzame transitie en hoe kunnen we uitdagingen oplossen?
 • De kracht van innovatie en focus op de toekomst
 • De kip en het ei; vraag en aanbod. Hoe creëren we een flexibele energievoorziening?
 • Is de Noordzee groot genoeg? Hoe kunnen alle partijen gezamenlijk gebruik maken van de ruimte?
 • Hoe stimuleer je met marktpartijen met zo min mogelijk subsidie een zo groot mogelijke investering?

Hans Timmers, Voorzitter, NWEA
Bob Meijer, Directeur, TKI Wind op Zee
Ad van Wijk, Bijzonder Hoogleraar Future Energy Systems, TU Delft
Manon van Beek, CEO, TenneT
Bas Telgenkamp, General Manager, Microsoft Nederland

Wind op Land

 • Wat zijn de kansen in deze duurzame transitie en hoe kunnen we uitdagingen oplossen?
 • Hoe kunnen we windenergie op land inpassen in de omgeving?
 • Wat heeft windenergie nodig om ook de burger “aan boord” te krijgen?

Albert Vermuë, Directeur Beleid Leefomgeving, VNG
Kristel Lammers, Directeur, Nationaal Programma Regionale Energie Strategie
Anne Schipper, Regiocoördinator Utrecht, Flevoland en Friesland, Pure Energie, Voorzitter, Jong RES
Evert den Boer, Voorzitter, Netbeheer Nederland en CEO, Enexis Groep
Peer de Rijk, Senior Inhoudelijk Medewerker Energie, Milieudefensie

11.05
Koffiepauze
11.35
VERDIEPINGSSESSIES

Wind op Land

Meer informatie over deze sessies

Bij Wind op Land ligt de focus op oplossingen en kansen. Tijdens rondetafelsessies presenteren de tafelleiders hun voorbeelden uit de praktijk. Waarbij uiteraard de uitdagingen aan bod komen, maar vooral de manieren waarop windprojecten op land wél succesvol opgezet kunnen worden. Je gaat samen met je collega’s in gesprek om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Wind op Zee

Meer informatie over deze sessies

“Meer”, “sneller”, “groter” en “verder” zijn termen die aan de orde van de dag zijn voor Wind op Zee. Maar hoe past dat in het totale plaatje? En vooral: hoe bouwen we aan een systeem waarin het aanbod van duurzame elektronen en moleculen optimaal aansluit bij de vraag. Dit zijn vraagstukken waarbij publiek-private en cross-sectorale samenwerking essentieel zijn. Maar ook thema’s zoals tendersystematiek en de uitrol na 2030, en natuur-inclusief bouwen en meervoudig ruimtegebruik zijn actueler dan ooit. In de workshops Wind op Zee geven experts uit de sector hun visie op de huidige stand van zaken en de randvoorwaarden voor verdere versterking van de sector.

NextGen Wind Energy
Innovation and future

Meer informatie over deze sessies

In NextGen Wind Energy stap je letterlijk even de toekomst in. Wind op Land en Wind op Zee innovaties van de toekomst presenteren zich. Een keynote speaker geeft zijn of haar visie op de toekomst. Aan thematafels kun je mensen ontmoeten die samen willen werken aan bijvoorbeeld systeemintegratie of multi-use. In de start-up zone staan jonge bedrijven met nieuwe windenergie-innovaties die op zoek zijn naar partners, launching customers, etc. Kortom: deze inspirerende track gaat over beleving, inspiratie en interactie.

12.35
Lunch
13.35
Vervolg verdiepingssessies
15.05
PARALLELLE PLENAIRE SESSIES
15.30
Koffiepauze
16.00
KEYNOTE INTERVIEW

Het Klimaatakkoord in Nederland; what’s next?

 • Een groen economisch herstel; wat betekent dit voor onze doelstellingen?
 • Wat is de bijdrage van windenergie, op zee én op land aan de doelstellingen?
 • Hoe vertalen we het Klimaatakkoord naar regio en gemeente?
 • Vraag en aanbod; een flexibel energiesysteem

Ed Nijpels, Voorzitter, Raadslid, SER en Voorzitter, Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

16.25
KEYNOTE SPEECH

Een klimaatneutraal Europa

 • Duurzame economische ontwikkeling
 • Een grotere rol voor duurzame energie
 • Samenwerking binnen Europa; tussen landen, maar ook tussen energiesystemen
 • Een rechtvaardige en inclusieve transitie
16.45
Afsluiting en netwerkborrel
17.30
[Optioneel] Netwerk BBQ op het strand van Scheveningen