Programma

15 juni 2023

Het volledige programma in één handig overzicht? Dat kan!

Download direct de brochure

09.00 uur

Ontvangst en registratie

09.30 uur

Opening 

Door de dagvoorzitter Harm Edens, Presentator en Professioneel Dagvoorzitter. Gedurende de dag zal hij samen met de deelnemers actief in gesprek gaan met de sprekers en concrete inzichten boven halen.

09.45 uur

Welkom

NWEA organiseert de WindDay voor alle professionals in de windsector. De dag start met een welkom en een korte schets van de ontwikkelingen in de branche.

Jan Vos, Voorzitter, NWEA

10.00 uur

Keynote Speech

Flevoland gaat voor de wind
 • Van ambitie, naar beleid en realisatie
 • Samenwerking in de regio
 • Meer met minder, mooier en meedoen

Jop Fackeldey, Gedeputeerde, Provincie Flevoland

10.20 uur

Expert Insight

The journey towards a sustainable business model

How can we integrate tomorrow’s energy systems?

Ina Kamps, Country Head, Offshore Wind, BP

10.40 uur

Koffiepauze

11.15 uur

Parallelle Plenaire Speeches

Je maakt een keuze uit de verdiepingssessie die het best aansluit bij je eigen praktijk. Je kunt kiezen tussen Wind op Land en Wind op Zee. Je kunt tussendoor switchen tussen de verschillende tracks. Zo stel je je eigen programma op maat samen met thema’s die voor jou relevant zijn.

MAAK EEN KEUZE UIT:

De verbetering van de performance van bestaande windparken via optimalisatie en curtailment

Michel Tellman, Head of Energy Markets and PPAs, Ventolines 
Luuk Groot Haar, Consultant Energy Markets and PPAs, Ventolines

Opportunities and challenges for a developer in the Dutch and European offshore wind landscape

Rein de Wolff, Project Director Offshore Wind, RWE
Michiel van Rij, Country Lead Offshore Wind Development Benelux, RWE

11.35 uur

Expert Debatten

Tijdens deze debatten gaan we in gesprek met een aantal belangrijke spelers in het energielandschap. En met jou!
We zijn benieuwd naar ieders visie op essentiële vraagstukken die spelen in de windsector. Samen met de zaal wordt actief de discussie aangegaan over de toekomst van windenergie in Nederland.

Maak je keuze uit:

Wind op Land

De toekomst van Wind op Land

 • Wat betekenen de ambities voor Wind op Zee voor Wind op land? 
 • De bottlenecks van Wind op land                                                         
 • Samenwerking tussen overheid, de markt en de burger             
 • Meer lokaal eigendom als versneller voor windenergie?           
 • Good governance; wat kun je als bestuurder doen?                    
 • Ambities versus werkelijkheid; wat betekenen de nieuwe normen?
 • Wind, zon en opslag; hoe creëer je een optimaal systeem?     
 • Slim ruimtegebruik en omgevingsmanagement                  

Moderator: Duco van Dijk, Senior Adviseur Bosch & van Rijn

Sprekers:
Jan Vos, Voorzitter, NWEA
Albert Vermuë, Directeur Beleid Leefomgeving, VNG
Ante Sellis, Programmacoördinator, Participatiecoalitie
Tom Ludwig, Werkgroepsecretaris, Commissie MER
Wouter van der Galiën, Voorzitter, Jong RES

Wind op Zee

De Nederlandse windsector; hoe blijf je onderscheidend en aantrekkelijk?

 • Meer en sneller, kan de supply chain het allemaal bijbenen?
 • Optimale systeemintegratie
 • Innovatie als de holy grale?
 • Wind en waterstof; hoe benutten we de kansen?
 • Congestiemanagement; hoe zorgen we dat we niet vastlopen?
 • De toekomst van het tendersysteem
 • Natuurinclusief en zero emission bouwen
 • Ecologie; het samengaan van wind en natuur
 • Decommissioning en hergebruik
 • (Internationale) samenwerking voor een solide sector

Moderator: Harm Edens, Presentator en Professioneel Dagvoorzitter

Met o.a.:
Renske Ytsma, Director Offshore Wind Development Continental Europe, RWE en Lid Algemeen Bestuur, NWEA
Bob Meijer, Directeur, TKI Wind op Zee
Ireen Geerbex, Senior Manager Offshore Wind Development, Vattenfall

Pascal Weijers, Projectleider, Windunie

12.20 uur

Parallelle Plenaire Speeches

MAAK EEN KEUZE UIT:

Nut en noodzaak van wind op land

Sprekers namens het Nationaal Programma Regionale Energietransitie (NRES)

Noordzee windparken van de toekomst

Shell en Eneco vertellen je alles over de voortgang van de bouw van het innovatieve windpark Hollandse Kust Noord, dat zij als joint-venture CrossWind realiseren. Ook geven zij een korte update over Ecowende.

Tjalling de Bruin, Project Director & CEO Crosswind,
Windpark Hollandse Kust Noord

12.40 uur

Lunchpauze

13.50 uur

MAAK EEN KEUZE UIT:

Ronde tafel sessies

Ronde 1

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens ga je aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema’s waaruit je kunt kiezen.

Maak een keuze uit de ronde tafels
    1. Meer met minder, mooier en meedoen
     Spreker namens Provincie Flevoland

    2. Windpark Elzenburg – De Geer
     – Een proces met succes
     – De energiecoöperatie zorg voor draagvlak 
     – Samenwerking tussen gemeente en provincie
     Frenkel Beerens, Projectleider Windpark Elzenburg – De Geer

    3. De Zuidenwind-methode: de coöperatieve aanpak die werkt
     – Volwaardig eigenaarschap voor burgers als „Gamechanger“ in windenergieontwikkeling
     – De toegevoegde waarde van windenergie voor lokale gemeenschappen
     – Samen, democratisch en sneller
     Andres Bauer, Bestuurslid, Coöperatie Zuidenwind

    4. Feiten en fabels over windmolens
     – Juist op land is er op het net heel veel ruimte
     – Windstroom zorgt dat we het in de winter warm kunnen hebben
     – Windparken op land zijn de nieuwe onderstations
     – Windmolens maken de mens gezonder
     Gerlach Velthoven, Directeur, Betuwewind

    5. The energy system of the future
     – Stimulation of sustainable energy purchasing
     – Corporate Power Purchase Agreements (CPPA)
     – Application of flexibility through a virtual power plant
     Michiel van der Steen, Senior Energy Transition Specialist, Scholt Energy

    6. Gelders klimaatburgerberaad; Hoe kom je in dialoog tot gedragen oplossingen
     – Een onafhankelijk geleid burgerforum
     – Het beraad als vliegwiel voor gedragen klimaatoplossingen
     – De rode draden door de adviezen heen
     Aycha Kleingeld, Adviseur Intensivering Gelders Klimaatplan, Provincie Gelderland

    7. Zeggenschap en eigendom voor de inwoner
     – Zeggenschap is niet gelijk aan lokaal eigendom.
     – Zeggenschap is het stuur uit handen (durven te) geven.
     – Zeggenschap is eigendom van de directe leefomgeving.
     – Kortom: zeggenschap: meer dan een advies!
     Pedro van Eeuwijk,
     Programmamanager Duurzaamheid, Gemeente Vijfheerenlanden

    8. Voor- en nadelen van een Gesloten Distributie Systeem (GDS)
     – Waarom zou je een particulier net/GDS beginnen?
     – Waar moet je op letten bij de bouw en het beheer van een GDS?
     – Samen werken: hoe kunnen we elkaar versterken?
     Jeroen van der Sloot, Projectmanager Bouwteam, GDS Groen
     Wilfried Groot Koerkamp, GDS Groen


    9. De natuurvriendelijke energietransitie 
     – Recente ontwikkelingen: hoe wordt er in Nederland gewerkt aan het (verder) beperken van de ecologische effecten van windturbines?
     – Kansen en mogelijkheden: hoe ziet een natuurinclusief windproject eruit, welke kansen zijn er voor een ‘plus op natuur’?
     – Uitdagingen en dilemma’s: wat staat een natuurinclusieve opschaling
     Gerben de Vries, Programmaleider Klimaat & Energie, de Natuur en Milieufederaties

    10. Burgerparticipatie, voorwaarde voor succes
     – Betrokkenheid in planfase
     – Bijdragen aan leefbaarheid en leefomgeving
     – Financieel meeprofiteren, ook via een maatschappelijk fonds
     Henk Noome,
     Bestuurder, Windkoepel Groen

    11. Samenwerking in operationele windparken
     – De kracht van elkaar begrijpen
     – Verschillende partijen en hun belangen
     – Samenwerking met zonneparken en energieopslag
     Arnoud Hes, Operations Manager, OutSmart

    12. Energieopslag, what’s next?
     – Energieopslag als onmisbare schakel in ons energiesysteem
     – Versnelling van de energietransitie met opslag
     – Wat brengt de toekomst?
     Ruud Nijs,
     Bestuurslid, Energy Storage NL

    13. Slim omgevingsmanagement; ruimte voor windenergie
     Gido Ten Dolle, Manager Ruimtelijke Kwaliteit/MT-lid Directie Ruimtelijke Ontwikkeling, Ministerie van BZK

    14. Windenergie in de stad
     – Hoe kun je met beperkte ruimte toch windenergieprojecten realiseren?
     – Meer wind met innovatie
     – Hoe creëer je een goede samenwerking?
     Michel Simons, Projectleider Windenergie, Gemeente Rotterdam

    15. Op weg naar circulaire windparken op land
     – De Buyer Group circulaire windparken op land heeft als doel het verbeteren van de circulariteit van windparken op land. We vertellen u graag over onze marktvisie op dit onderwerp
     – Er zijn verschillende mogelijkheden om circulariteit te stimuleren, waaronder het omgevingsbeleid van de provincie
     – We horen graag jullie mening! Zodat we samen windparken op land nog duurzamer te maken!
     Gaudi van den Boom, Adviseur Hernieuwbaar op Land, RVO
     Floris Hagel, Beleidsmedewerker windenergie, Provincie Zuid-Holland

Kennissessies

Ronde 1

Tijdens deze sessies kun je een keuze maken uit verschillende opties. Iedere sessie heeft een eigen invulling zodat je de inhoud en werkvorm kunt kiezen die aansluit bij je interesse.

Maak een keuze uit de kennissessies

A. Investeren in windenergie


B. IMVO; duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de windsector

Deze kennissessie zal inzicht geven in de mensenrechten- en milieurisico’s die kunnen plaatsvinden in de waardeketens van windenergie, en hoe het Internationaal MVO Convenant voor de Hernieuwbare Energiesector bedrijven kan helpen om samen te werken om dergelijke risico’s in hun waardeketen aan te pakken. Het Convenant is op 6 maart 2023 ondertekend met 34 Nederlandse en internationale organisaties, waaronder 16 bedrijven uit de wind- en zonne-energiesector, die zich hebben gecommitteerd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun waardeketen.

Seljan Verdiyeva-Smeets, Senior Policy Officer, SER
Anouk van Esch, Beleidsmedewerker, SER


C. Multi-use op de Noordzee

 

10 minuten tafel/zaalwissel

14.30 uur

MAAK EEN KEUZE UIT:

Ronde tafel sessies

Ronde 2

Kennissessies

Ronde 2

Maak een keuze uit de kennissessies

D. Van fossiel naar duurzaam: samenwerking in de keten
De energietransitie is volop in beweging, en de Noordzee speelt een cruciale rol in onze energievoorziening van de toekomst. De aardgassector speelt een belangrijke rol in de transitie. Onze productieplatforms voorzien Nederland nog altijd van de energie van vandaag, maar er wordt ook hard gewerkt aan de opbouw van het nieuwe energiesysteem. Zo kijken we hoe we onze oude installaties en gasvelden slim kunnen hergerbuiken voor bijvoorbeeld de opslag van CO2, of de productie van waterstof.  De ruimte op de Noordzee is schaars, daarom moeten we nu al beginnen met het zoeken van de samenwerking met partijen die misschien niet meteen denken aan de aardgassector als partner. En niet alleen de ruimte is schaars, ook de mensen die aan de energietransitie werken liggen niet voor het oprapen. Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar vinden? En wat zijn de uitdagingen van de komende jaren? Zoek samen met ons naar de raakvlakken en samenwerkingsmogelijkheden in deze interactieve kennissessie verzorgd door Element NL
Arendo Schreurs, Directeur, Element NL


E. De rol van de haven in het energiesysteem


F. Meten is weten

 

10 minuten tafel/zaalwissel

15.10 uur

MAAK EEN KEUZE UIT:

Kennissessies

Tijdens deze sessies kun je een keuze maken uit verschillende opties. Iedere sessie heeft een eigen invulling zodat je de inhoud en werkvorm kunt kiezen die aansluit bij je interesse.

Maak een keuze uit de kennissessies

A. Wind op Land als onderdeel van de energiemix

B. Obstakelverlichting bij windprojecten

In deze sessie wordt toegelicht hoe naderingsdetectie toegepast kan worden om de overlast van de rode nachtverlichting (obstakelverlichting) drastisch terug te dringen. Welke technische mogelijkheden zijn er? Wat is het beleid? En wat is de rol van de provincie en het Rijk? In de sessie gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Rik Harmsen, Branchespecialist, NWEA
Gaudi van den Boom, Adviseur Hernieuwbare Energie, RVO

Robbert van den Heuvel, Senior Beleidsadviseur, Ministerie van I&W

C. PlanMER voor windprojecten: nood of deugd?

In deze kennissessie nemen Wouter Verweij en Duco van Dijk (senior adviseurs bij Bosch & van Rijn) de deelnemers mee in de kracht van een PlanMER voor windprojecten. Hoe maak je van de noodzaak van een PlanMER een deugd die kansen oplevert voor het project? Wanneer is een PlanMER echt goed? De uitkomsten van een PlanMER spelen een belangrijke rol bij de aanwijzing van locaties. Dit vraagt een intensieve samenwerking tussen initiatiefnemers en bevoegd gezag. Hoe ziet een succesvolle samenwerking eruit? En hoe helpen de uitkomsten van de PlanMER hierbij? En gaat er onder de nieuwe Omgevingswet nog veel veranderen?

Duco van Dijk, Senior Adviseur, Bosch & Van Rijn
Wouter Verweij, Senior Adviseur, Bosch & Van Rijn

D. Lokale windstroom tegen kostprijs wordt het nieuwe normaal
Als de energiecrisis ons iets heeft geleerd dan is het dat burgers en bedrijven een grote behoefte hebben aan een stabiele en eerlijke energieprijs. De trend is er: het leveren van windstroom tegen kostprijs wordt een nieuwe lokale economische prikkel. We voorzien wachtlijsten van inwoners en bedrijven die ook eerlijke stabiele energie willen van bijvoorbeeld energiegemeenschappen. Het vestigingsklimaat voor bedrijven zal in grote mate afhankelijk worden van de beschikbaarheid van lokale duurzame energie. In het energiesysteem van de toekomst draait alles om het lokaal verbinden van vraag en aanbod. Energieparken die van, voor en door de gemeenschap worden gerealiseerd en geëxploiteerd: hoe krijg je ze voor elkaar? Tips en tops voor succesvolle windprojecten met maximaal maatschappelijk eigendom.

Sanne Tonneijck, Teamleider Nieuwe Energiesystemen, Windunie

E. Van windpark naar energiepark: de combinatie van wind, zon & opslag/waterstofproductie voor een flexibel energiesysteem
In maart 2022 opende Vattenfall energiepark Haringvliet-Zuid: Een combinatie van wind- en zonne-energie in combinatie met een batterij van 12 MWh opslag. Door deze combinatie benutten we ruimte en de (schaarse) netaansluiting optimaal.

Op verschillende locaties in Nederland werkt Vattenfall aan nieuwe Energieparken, waaronder in Eemshaven-West. Op deze locatie onderzoekt Vattenfall een combinatie van wind, zon én waterstofproductie.

Wat zijn de grote voordelen van deze combinatie? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij het ontwikkelingen van een hybride energiepark? Moet een combinatie van technieken verplicht worden gesteld door een vergunningverlener?
Robert Portier, Woordvoerder, Vattenfall
Joost de Gooijer, Projectontwikkelaar Wind op land, Vattenfall
Nienke Hosman, Projectontwikkelaar Waterstof, Vattenfall
Ronald Nijenbanning, Projectontwikkelaar Zon op land, Vattenfall

Ronde tafel sessies

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens ga je aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema’s waaruit je kunt kiezen.

Maak een keuze uit de ronde tafels
 1. De do’s en don’ts van een draaiend windpark

 2. Financiering van duurzaamheid

  • Huidige financieringsmarkt
  • Risico’s vanuit het perspectief van financiers
  • Business case optimalisaties

  Tobias van Baarsen, Director, Green Giraffe


 3. Cybersecurity – de sterkste keten mogelijk
  Spreker namens TKI Offshore Energy

 4. Veiligheid in offshore wind
  Spreker namens RelyOn Nutec


 5. Cross border samenwerking voor meer windenergie
  • Welke initiatieven lopen er allemaal op het gebied van internationale samenwerking: North Sea Wind Power Hub, Esbjerg, NSEC, ONDP
  • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor cross border samenwerking?
  • Hoe zorgen we dat internationale verbindingen tussen windgebieden tot stand komen en optimaal bijdragen aan een geïntegreerde energiesysteem
  Michel Dubbelboer, Advisor North Sea Wind Power Hub, TenneT

 6. Standaardisatie offshore windturbines: ambities mogelijk maken
  • NWEA onderzoekt of het mogelijk is om de hoogte van windturbines op zee te standaardiseren.
  • Waarom zouden we dat doen? Wat zijn de voordelen? En, welke uitdagingen hebben?
  • Wat houdt zo’n standaard in? Wat hebben we gedaan en waar staan we nu?
  André Craens, Branchespecialist, NWEA
  David Molenaar, CEO, Siemens Gamesa Renewable Energy

 7. Energieopslag voor Wind op Zee
  • Energieopslag als onmisbare schakel in ons energiesysteem
  • Meer flexibiliteit door een energieopslag
  • Innovaties in energieopslag
  Ruud Nijs,
  Bestuurslid, Energie Storage NL


 8. Ecologie en wind; een netto positieve bijdrage aan de natuur
  • Status van de Noordzeenatuur: hoe staat de Noordzeenatuur er voor?
  • Mitigatiehiërarchie: welke stappen moeten we doorlopen om te komen waar we willen zijn?
  • Interactief gedeelte: Wie doet wat? Verantwoordelijkheid, financiën, coördinatie
  Eline van Onselen,
  Mariene Ecoloog, Stichting De Noordzee


 9. Offshore wind en stikstof


 10. Decommissioning en recycling van offshore wind


 11. Waterstofproductie op zee
  Spreker namens HEROW

15.40 uur

Koffiepauze

16.15 uur

Keynote Speech

Versnellen en verbinden
 • De klimaattransitie als maatschappelijke transitie
 • Versnellen naar een duurzame economie en samenleving
 • Verbinden van overheid en burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen 

Kees Vendrik, Voorzitter, Nationaal Klimaat Platform

16.35 uur

Expert Insight

A sustainable energy transition

Hilde Røed, Senior Vice President Climate & Sustainability, Equinor

16.55 uur

Keynote Speech

Enabling Europe’s green energy transition with wind energy

Giles Dickson, CEO, WindEurope

17.15 uur

Afsluiting en netwerkborrel

18.00 uur

Netwerkdiner (optioneel)

 • Wij nodigen je van harte uit om tijdens het netwerkdiner na te praten met oude bekenden en nieuwe relaties. Tijdens een Walking Dinner ervaar je onder het genot van een drankje en streekgebonden gerechtjes wat Flevoland te bieden heeft.