09:00 uur

ONTVANGST EN REGISTRATIE

09:30 uur

OPENING

Door de dagvoorzitter Harm Edens. Gedurende de dag zal hij samen met de deelnemers actief in gesprek gaan met de sprekers en concrete inzichten boven halen.

09:45 uur

WELKOM

NedZero organiseert de WindDay voor alle professionals in de windsector. We starten de dag met een welkom en schetsen in het kort de ontwikkelingen in de sector.

Jan Vos, Voorzitter, NedZero

Met aansluitend: overhandiging Convenant Stageplekken Wind Nederland door Mike Zwart, Directeur, NedZero aan Adnan Tekin, Voorzitter, MBO Raad en Focco Vijselaar, Algemeen Directeur, VNO-NCW

10:20 uur

KEYNOTE SPEECH

Windenergie in Zeeland

Jo-Annes de Bat, Gedeputeerde, Provincie Zeeland

10:40 uur

KEYNOTE SPEECH

Een klimaatneutraal Europa

  • Duurzame economische ontwikkeling
  • Het EU Wind Power Package; een centrale rol voor windenergie
  • Samenwerking binnen Europa; tussen landen, maar ook tussen energiesystemen

Diederik Samsom, Voormalig kabinetschef van Commissaris Hoekstra van de Europese Commissie

11:00 uur

KOFFIEPAUZE

VERDIEPINGSSESSIES

Je maakt een keuze uit de verdiepingssessie die het best aansluit bij je eigen praktijk. Je kunt kiezen tussen Wind op Land en Wind op Zee. Je kunt tussendoor switchen tussen de verschillende tracks. Zo stel je je eigen programma op maat samen met thema’s die voor jou relevant zijn.

Wind op land

11:35 uur

Parallelle plenaire speech

Batterijen bij windparken – kansen en uitdagingen

Rens Savenije, Business Lead Systeemintegratie, Ventolines
Gijs van der Veen, Ontwikkelaar Systeemintegratie, Ventolines

De groei van duurzame energie in Nederland is de afgelopen jaren enorm geweest met als gevolg dat er veel meer groene elektriciteit beschikbaar komt in ons energiesysteem. Daarbij wordt de uitdaging om het net te balanceren wel steeds groter. Batterijen kunnen daarbij helpen en kunnen een nuttige en zelfs winstgevende toevoeging zijn aan windparken. Maar hoe realiseer je een batterij bij een windpark? Waar moet je aan denken op het gebied van vergunningen, het dimensioneren van de batterij, cable pooling, transportkosten en het business model? Kom voor de laatste inzichten en ervaringen naar deze sessie!

11:55 uur

TABLE TALK

Tijdens dit gesprek bespreken we met een aantal belangrijke stakeholders de kansen en uitdagingen in het energielandschap.
Moderator: Harm Edens, Presentator en Professioneel Dagvoorzitter

Sprekers:
Edwin Edelenbos, Manager Strategie, Netbeheer Nederland
Faiza Oulahsen, Hoofd Klimaat en Energie, Greenpeace
René Windhouwer, Wethouder, Gemeente Nijkerk
Kristel Lammers, Directeur, NPRES

12:25 uur

PARALLELLE PLENAIRE SPEECH

Windturbines en omwonenden – Beter een goede buur…

Oscar Breugelmans, Senior Adviseur Milieu & Gezondheid, GGD Amsterdam
Lisanne Dierdorp, Adviseur Gezonde Leefomgeving en Participatie, Antea

Ook als aan de (geluid)normen wordt voldaan kan een deel van de omwonenden overlast ervaren. Verwijs je dan naar de norm en de Omgevingsdienst om te handhaven, of ga je het gesprek aan met omwonenden. In deze sessie bespreken we wat het betekent om een goede buur te zijn voor de omwonenden. Alle overlast wegnemen is niet altijd mogelijk, maar een luisterend oor en gerichte maatregelen kunnen de acceptatie van een windpark verbeteren. Dit illustreren we met een concreet voorbeeld.

12:45 uur

Lunchpauze

14:00 uur

PRAKTIJKTAFELS

Ronde 1
De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens ga je aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema’s waaruit je kunt kiezen.

Bekijk praktijktafels

10 minuten tafelwissel

14:40 uur

Praktijktafels

Ronde 2

Bekijk praktijktafels

10 minuten zaalwissel

15:20 uur

WIND KENNISSESSIES

Tijdens deze sessies kun je een keuze maken uit verschillende opties. Iedere sessie heeft een eigen invulling zodat je de inhoud en werkvorm kunt kiezen die aansluit bij je interesse.

Bekijk kennissessies

Wind op zee

11:35 uur

Wind kennissessies

Ronde 1

Tijdens deze sessies kun je een keuze maken uit verschillende opties. Iedere sessie heeft een eigen invulling zodat je de inhoud en werkvorm kunt kiezen die aansluit bij je interesse.

Bekijk kennissessies

12:15 uur

WIND kennissessies

Ronde 2

Bekijk kennissessies

12:45 uur

Lunchpauze

14.00 uur

PARALLELLE PLENAIRE SPEECH

Het belang van innovatie en duurzaamheid bij de ontwikkeling van windenergie op zee

Ireen Geerbex, Market Development Director Offshore Wind, Vattenfall

De ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU en de noodzaak om de uitrol van windenergie op zee te versnellen staan op gespannen voet met een markt in zwaar weer. We hebben een robuust maar flexibel systeem nodig, waarbinnen we rekening kunnen houden met technologische ontwikkelingen, duurzaamheid en nieuwe kennis en uitdagingen. De keuzes die we nú maken, hebben een grote invloed op de (on)mogelijkheden over een aantal jaar. Ireen Geerbex spreekt over die keuzes en hoe de Nederlandse tendersystematiek een ontzettend krachtig instrument is om de grootschalige uitrol van windenergie op zee tot succes te maken.

14:20 uur

PARALLELLE PLENAIRE SPEECH

Netto-positieve impact op biodiversiteit, hoe gaan we dat bereiken?

Michiel van Rij, Country Lead Offshore Wind Development Benelux, RWE
Debby Barbé, Offshore Consultation Manager Development Benelux, RWE

Windparken op zee kunnen zowel positieve als negatieve effecten hebben op biodiversiteit. RWE heeft zich als doel gesteld om tegen 2030 een netto-positieve bijdrage te leveren aan biodiversiteit met alle nieuwe windparken. Om dit te bereiken, draagt RWE bij aan kennisontwikkeling door middel van onderzoek, monitoring en pilots over de hele wereld. We kunnen dit echter niet alleen en doen een oproep aan de markt, overige Noordzee gebruikers, wetenschap en overheid om samen een routekaart natuur te ontwikkelen die stapsgewijs bijdraagt aan een gezonde Noordzee.

14:40 uur

TABLE TALK

Wind op zee heeft het grootste aandeel in de opwek van elektriciteit in Nederland. Ons tendersysteem is een voorbeeld voor andere landen. Dat neemt niet weg dat er nog wel een aantal uitdagingen zijn. Denk aan de (industriële) vraag die nodig is, de supply chain die onder druk staat en de inpassing van alle elektriciteit in het net. Met een aantal stakeholders gaan we hierover in gesprek.

Moderator: Hajar Yagkoubi, Presentator en Professioneel Dagvoorzitter

Met sprekers:
Bob Meijer, Directeur, TKI Offshore Energy
Ruben Dijkstra, Managing Director, Ørsted Benelux
Gertjan Lankhorst, Voorzitter, VEMW
Twan Kolkert, Commercial Manager Offshore Energy, Van Oord 

15:10 uur

PARALLELLE PLENAIRE SPEECH

Zonder industriële afname geen wind op zee

Ruben Dijkstra, Managing Director, Ørsted Benelux

De duurzaamheidsambities in Nederland en ook in Europe zijn torenhoog. Binnen een aantal jaar moet er drie keer zoveel duurzame energie bij. Hierbij is van belang dat de vraag naar groene stroom in gelijk tempo groeit. Als we windparken blijven bouwen en de elektriciteit wordt onvoldoende gebruikt, gaat de elektriciteitsprijs zo ver omlaag dat bouw en beheer van windparken niet meer uit kan.

Wat er dus nodig is: vraag. Vraag naar duurzame elektriciteit van huishoudens, vraag van de mobiliteitssector en vooral vraag van de industrie. Dit mag ook in de vorm van groene waterstof. Als die vraag er komt, zitten we in Zeeland goed want Zeeland heeft een unieke positie, met een groot industrieel cluster aan de kust, een goed netwerk en partijen die echt met elkaar aan de slag willen om de energietransitie tot een succes te maken.

15:30 uur

PARALLELLE PLENAIRE SPEECH

De Noordzee als energiemotor van Europa

Jasper Vis, Directeur, SSE Renewables Nederland

15.50 uur

KOFFIEPAUZE

16:25 uur

LEADERS LAB

Naar een NedZero energiesysteem

Hoe moet ons energiesysteem van de toekomst eruit zien? We gaan in gesprek met de thought leaders van de energietransitie. Welke visie hebben zij en welke rol kunnen en willen zij vervullen?

Onder leiding van: Jan Vos, Voorzitter, NedZero

Aan tafel:
Margriet Rouhof, Head of Strategy, TenneT
Peter Molengraaf, Voorzitter, Holland Solar
Jacqueline Vaessen, Directeur a.i., NLHydrogen
Jeroen Neefs, Directeur, Energy Storage NL
Jasper Vis, Directeur, SSE Renewables Nederland/Noordzeker

17:05 uur

DE ENERGIETRANSITIE DANKZIJ JOUW DENKTRANSITIE

Er moet ontiegelijk veel werk worden verzet in geen tijd. Dat redden we nooit op het oude, dampende dieseldenken dat in elke vezel van ons doen en laten zit. Dat kan anders. Niet in maanden of jaren, maar in slechts enkele minuten. Karl Raats zet jouw en mijn denktransitie in tijdens een sessie waarvan je achteraf gaat denken: dit hadden we al veel eerder moeten weten.

Karl Raats, Creativiteit Expert

17:35 uur

AFSLUITING EN NETWERKBORREL

18:30 uur

Optioneel: NETWERK DINER

BBQ Experience

De Rijksmonumentale Timmerfabriek uit 1914 is getransformeerd tot een 4-sterren hotel met Gastrobar. De unieke industriële sfeer en gastronomische setting maakt je bezoek tot een bijzondere ervaring. Je wordt feestelijk ontvangen waarna je met een drankje in je hand en een fantastisch uitzicht over de Vlissingse haven kunt genieten van onze smakelijke BBQ Experience. De chefkok bereidt de lekkerste gerechten van de Ofyr (live-cooking) die je thuis niet snel zult bereiden. Je kunt genieten van diverse gangen met luxe vis- en vleesgerechten. Uiteraard is aan de vegetarische gast ook gedacht en kunnen dieetwensen en allergieën voorafgaand doorgegeven worden.

HEB JIJ EEN ONDERWERP DAT NIET MAG ONTBREKEN?

Heb je ideeën over welke sprekers en thema’s niet mogen missen op deze dag? Of zou je zelf een rol willen spelen? Laat het ons weten!

Mail programmamanager Bianca Bendriss