Een compleet overzicht van het programma?

Download de brochure

Ontmoet bestaande relaties en nieuwe contacten op de netwerk plaza!

09.00
Ontvangst en registratie
09.30
OPENING

Door de dagvoorzitter Sofie van den Enk, Presentator en Professioneel Dagvoorzitter. Gedurende de dag zal zij samen met de deelnemers actief in gesprek gaan met de sprekers en concrete inzichten boven halen.

09.45
WELKOM

NWEA is de host van vandaag. Zij geven kort weer waar de sector staat, waar de kansen en uitdagingen liggen en hoe we de toekomst tegemoet gaan.

Hans Timmers, Voorzitter, NWEA

10.05
Kansen voor de toekomst; op weg naar een groene economie
 • COVID-19; de impact van de crisis op onze duurzame samenleving
 • Is het een crisis? Of is het een transitie?
 • Een sterke duurzame economie; hoe kunnen we dat bereiken? En welke bijdrage kan windenergie daaraan leveren?

Mathijs Bouman, Econoom en Journalist

10 minuten zaalwissel

10.30
LAGERHUIS DEBAT

Wind voor nu en later

In dit debat gaan we in gesprek met een aantal belangrijke spelers in het energielandschap. En met jou! We zijn benieuwd naar ieders visie op essentiële vraagstukken die spelen.

Met de Lagerhuis opstelling peilen we door middel van een stelling die bij binnenkomst direct voorgelegd wordt de mening van de gasten aan tafel én de congresdeelnemers. Zo kunnen we met elkaar in debat gaan en samen vooruitkijken naar de toekomst van windenergie in ons land.

Wind op Zee

 • Wat zijn de kansen in deze duurzame transitie en hoe kunnen we uitdagingen oplossen?
 • De kracht van innovatie en focus op de toekomst
 • De kip en het ei; vraag en aanbod. Hoe creëren we een flexibele energievoorziening?
 • Is de Noordzee groot genoeg? Hoe kunnen alle partijen gezamenlijk gebruik maken van de ruimte?
 • Hoe stimuleer je met marktpartijen met zo min mogelijk subsidie een zo groot mogelijke investering?

Hans Timmers, Voorzitter, NWEA
Bob Meijer, Directeur, TKI Wind op Zee
Ad van Wijk, Bijzonder Hoogleraar Future Energy Systems, TU Delft
Manon van Beek, CEO, TenneT
Bas Telgenkamp, General Manager, Microsoft Nederland
Albert Winnemuller, Head of Global Deal Support, Vestas

Wind op Land

 • Wat zijn de kansen in deze duurzame transitie en hoe kunnen we uitdagingen oplossen?
 • Hoe kunnen we windenergie op land inpassen in de omgeving?
 • Wat heeft windenergie nodig om ook de burger “aan boord” te krijgen?

Albert Vermuë, Directeur Beleid Leefomgeving, VNG
Kristel Lammers, Directeur, Nationaal Programma Regionale Energie Strategie
Anne Schipper, Regiocoördinator Utrecht, Flevoland en Friesland, Pure Energie, Voorzitter, Jong RES
Evert den Boer, Voorzitter, Netbeheer Nederland en CEO, Enexis Groep
Peer de Rijk, Senior Inhoudelijk Medewerker Energie, Milieudefensie
Liesbeth van Tongeren, Wethouder, Gemeente Den Haag

11.05
Koffiepauze
11.45 – 14.45
Verdiepingssessies Wind op Land en Wind op Zee

Verdiepingssessies: Wind op Land

Bij Wind op Land ligt de focus op oplossingen en kansen. Tijdens rondetafelsessies presenteren de tafelleiders hun voorbeelden uit de praktijk. Waarbij uiteraard de uitdagingen aan bod komen, maar vooral de manieren waarop windprojecten op land wél succesvol opgezet kunnen worden. Je gaat samen met je collega’s in gesprek om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Verdiepingssessies: Wind op zee

“Meer”, “sneller”, “groter” en “verder” zijn termen die aan de orde van de dag zijn voor Wind op Zee. Maar hoe past dat in het totale plaatje? En vooral: hoe bouwen we aan een systeem waarin het aanbod van duurzame elektronen en moleculen optimaal aansluit bij de vraag. Dit zijn vraagstukken waarbij publiek-private en cross-sectorale samenwerking essentieel zijn. Maar ook thema’s zoals tendersystematiek en de uitrol na 2030, en natuur-inclusief bouwen en meervoudig ruimtegebruik zijn actueler dan ooit. In de workshops Wind op Zee geven experts uit de sector hun visie op de huidige stand van zaken en de randvoorwaarden voor verdere versterking van de sector.

Programma Wind op Land

Belangrijk om te weten:
Er zijn twee rondes voor de ronde tafel sessies en twee Wind Workshops, dus je kunt drie keer een keuze maken.

11.45
Van uitdaging naar succes: de kracht van samenwerking en participatie

Ervaringen en aansprekende praktijkvoorbeelden uit eerste hand waaruit de kracht van samenwerking en participatie blijkt, zoals het grootste Nederlandse windpark op land (Windplan Groen), het grootste windpark op een meer (Windpark Fryslân), en daarnaast kleinere zon- en windprojecten en projecten met systeemintegratie.

Allard van der Steege, Director Development, Ventolines
Ardaan Walvis, Developer and Wind specialist, Ventolines

12.05
Speech
12.25
Ronde tafel sessies – ronde 1

Met o.a.:

A. Hoe geef je participatie nu echt vorm en zorg je daarmee voor draagvlak?

Rob Rietveld, Directeur, NPBO en NLVOW


B. De rol van de provincie

Eric Veltink, Procesmanager Windenergie, Provincie Gelderland


C. Windpark Brielse Maasdijk
 • Hoe gaan we in Nissewaard om met de normstelling voor geluid en slagschaduw gelet op de uitspraak van de Raad van State van 30/6 jl
 • De wijze van intensieve participatie in Nissewaard: introductie van Bewonersplatform en Omgevingsadviesraad
 • Op welke wijze beïnvloedt de inspanningsverplichting in het te behalen opgesteld windvermogen (MW’s) de regionale RES-opgave in te behalen productie (in MWh’s)

Michel Simons, Projectleider, Windpark Brielse Maasdijk


D. Windpark Bovenwind
 • Het succes van een coöperatief windpark
 • Hoe ga je om met weerstand?
 • Samenwerking; win-win voor iedereen

Hennie Luten, Communicatie en Participatie, Windpark Bovenwind, Communicatie Adviseur, RES West-Overijssel, Bestuurder Projecten Coöperatie Steenergie


E. Windpark Lorentz: Harderwijk gaat voor de wind
 • Een gemeente als ontwikkelaar / investeerder
 • Het belang van draagvlak
 • Duurzaamheidsfonds

Leon Pulles, Projectleider, Windpark Lorentz


F. Hoe houden we tempo in de realisatie van windparken?
 • Wat zijn de grootste ‘vertragers’ voor de realisatie van windparken?
 • Sturen op resultaat binnen ‘vrijblijvend’ (RES) beleid: hoe doen we dat?
 • 3 tips over hoe we het vanaf morgen anders kunnen doen

Duco van Dijk, Senior Adviseur, Bosch & van Rijn
Saskia Moolhuijzen, Directeur, Bosch & van Rijn


12.55


Lunch

14.05
Ronde tafelsessies – Ronde 2
14.45
Wind Workshops
Workshop 1: Borging van windenergie in de duurzame strategie

Workshop 2: Hoe past windenergie in een levend landschap?
 • De Community of Practice (CoP) Windenergie en Landschapskwaliteit werkte tot voorjaar 2021 aan een analyse en aan een visie
 • Aanleiding was de constatering dat windturbines in het landschap weliswaar veel emoties oproepen maar dat het effect van turbines op de beleving van het landschap nauwelijks wordt besproken. De taal ontbreekt
 • Dit draagt bij aan ongelukkige keuzes die soms een averechts effect hebben. Bijvoorbeeld de neiging om turbines te ‘verkleinen’
 • De CoP presenteert 10 kwaliteitsregels voor de ontwikkeling van windlandschappen met kwaliteit

Frank Stroeken, Landschapsarchitect, Wing

Programma Wind op Zee

Belangrijk om te weten:
Er zijn vier rondes, dus je kunt vier keer een keuze maken. Er zijn er steeds 2 Wind Workshops naast elkaar.

11.45
Wind workshops ronde 1
Windworkshop 1: Wind meet Water

Benjamin Lehner, Project Portfolio Manager DMEC


Windworkshop 2

10 minuten zaalwissel

12.25
Wind Workshops ronde 2
Windworkshop 3: Nieuwe marktregels voor net op zee
 • Marktregels bepalen marktinkomsten
 • Voor- en nadelen van aparte biedzones
 • Is de EU regel, dat 70% capaciteit beschikbaar moet zijn voor grensoverschrijdende handel, toepasbaar voor een net op zee?

Paul Giesbertz, Programmamanager Marktwerking Elektriciteit en Marktintegratie, Energie-Nederland
Laurens de Vries, Universitair Hoofddocent, TU Delft
Bryan Brard, Adviseur North Sea Wind Power Hub, TenneT


Windworkshop 4

12.55


Lunch

14.05
Wind Workshops ronde 3
Windworkshop 5: The role of Energy Islands in the future offshore energy transmission system
 • Energy islands from total energy system perspective and how the transmission system look like.
 • Overarching challenges required for enabling large scale offshore development
 • How the Energy Island fit into the wind business case

Iratxe Gonzalez Aparicio, R&D Portfolio Coördinator en Projectmanager Wind Energy System Integration, TNO


Windworkshop 6

10 minuten zaalwissel


14.45
Wind Workshops ronde 4
Windworkshop 7: wind verbindt; de brug tussen onderwijs en de offshore wind industrie

Erwin Coolen, KustCoalitie
Nico Pastoor, Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan


Windworkshop 8

 

NextGen Wind Energy: Innovation and future

In NextGen Wind Energy stap je letterlijk de toekomst in. Wind op Land en Wind op Zee innovaties van de toekomst presenteren zich.

Met Mads Krogh van Danish Energy Islands kijken we naar integrale energy hubs op zee, een futuristisch plan dat Denemarken uit gaat voeren. Mads geeft zijn visie op de toekomst.

In de Startup Zone ben je omringd door innovaties uit de windindustrie. Van slimme software tot perfectionering van onderhoud. Jonge ondernemers zijn op zoek naar partners of launching customers.

Vijf sterke startups praten na de pauze over de toekomst van de windindustrie. Jungle, TechBinder, HYGRO, LiftWerx en KitePower geven hun visie over wat ons te wachten staat en wat de sector volgens hen nodig heeft.

In de netwerkhoek ontmoet je mensen die samen willen werken aan bijvoorbeeld systeemintegratie of multi-use.

Kortom: deze inspirerende track gaat over beleving, inspiratie en interactie.

15.15
Koffiepauze
15.55
KEYNOTE INTERVIEW

Het Klimaatakkoord in Nederland; what’s next?

 • Een groen economisch herstel; wat betekent dit voor onze doelstellingen?
 • Wat is de bijdrage van windenergie, op zee én op land aan de doelstellingen?
 • Hoe vertalen we het Klimaatakkoord naar regio en gemeente?
 • Vraag en aanbod; een flexibel energiesysteem

Ed Nijpels, Voorzitter, Raadslid, SER en Voorzitter, Voortgangsoverleg Klimaatakkoord
Sam Collot d’Escury, Directeur, Energie Nederland

16.20
KEYNOTE SPEECH

Een duurzame toekomst; alle hens aan dek!

 • De transitie naar duurzaam; hoe komen we daar?
 • De rol van windenergie
 • Samenwerking is key; samen komen we verder
 • Een rechtvaardige en inclusieve transitie

Helga van Leur, Ambassadeur Weer, Klimaat, Duurzaamheid & Gedrag

16.45
Afsluiting en netwerkborrel
17.30
[Optioneel] Netwerk BBQ op het strand van Scheveningen