30 september 2021 – World Forum Den Haag

Het duurzame pad naar een toekomstbestendige samenleving

 

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op alle facetten van onze samenleving. Nog meer dan voorheen kijken we kritisch naar een duurzaam pad voor economisch herstel, waarbij de klimaatdoelen ons leiden naar een leefbare en toekomstbestendige samenleving.

Windenergie is een belangrijke accelerator voor de groene economie. Samen met zon is het de belangrijkste hernieuwbare energiebron en vormt het de basis van een duurzaam energiesysteem.

Om alle windenergie in te passen in het energiesysteem, is een totale verandering van het systeem noodzakelijk. Dit vraagt leiderschap, strategische planning naar de toekomst toe en een goede afstemming van vraag en aanbod.

Er wordt hard gewerkt aan de RES’en. Hiermee worden plannen concreet gemaakt. Decentrale overheden werken samen met bedrijfsleven, inwoners en maatschappelijke actoren bottom-up via maatwerk toe naar projecten voor het duurzaam opwekken van energie.

Windenergie speelt in alle RES’en een rol. Maar hoe gaan we die uiteindelijk invullen?

Kortom, er zijn een heleboel concrete opgaven waar de hele sector samen met de overheid mee aan de slag moet. Tijdens de WindDay op 30 september willen we daarbij helpen. We hebben een aantal belangrijke keynote sprekers gevraagd om hun visie te geven. Daarnaast gaan we in een heleboel interactieve sessies met elkaar aan de slag om tot concrete oplossingen te komen. Zodat je na afloop handvatten hebt om morgen stappen te maken in deze enorme transitie.

Deelnemers, sprekers & partners: bedankt!


Deze experts stonden o.a. op het podium

Hans Timmers

Voorzitter, NWEA

Bob Meijer

Directeur, TKI Wind op Zee

Manon van Beek

CEO, TenneT

Rob Elsinga

National Technology Officer, Microsoft Nederland

Albert Vermuë

Directeur Beleid Leefomgeving, VNG

Evert den Boer

Voorzitter, Netbeheer Nederland en CEO, Enexis Groep

Ed Nijpels

Voorzitter, Raadslid, SER en Voorzitter, Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

Mathijs Bouman

Econoom en Journalist

Thema’s

  • Door de windparken op zee komt er een flink aantal TWh aan elektriciteit beschikbaar. Maar hoe passen we al die elektriciteit in in onze infrastructuur? Hoe regelen we de flexibiliteit van het net? En hoe stemmen we vraag en aanbod op elkaar af?
  • Wind op zee alleen is niet voldoende. Ook op land zal hernieuwbare energie opgeschaald moeten worden. Dit betekent dat overal in Nederland in de verschillende regio’s de beschikbare mogelijkheden zo goed mogelijk benut moeten worden. Hoe gaan we de capaciteit uit de RES’en realiseren?
  • Windmolens op land en zee moeten ingepast worden in de schaarse ruimte die we in Nederland hebben. Hoe kunnen we in de duurzame gebiedsontwikkeling de ruimte optimaal gebruiken?
  • Door te zorgen voor draagvlak en participatie kunnen we dat met alle stakeholders samen vormgeven. Maar dat vergt tijd en inspanning. Hoe kun je een project dusdanig ontwikkelen dat de omgeving ook overtuigd is van het belang en ervoor openstaat?

Partner worden van windday?

Draagt jouw organisatie bij aan de windsector in Nederland?
Word dan partner van de WindDay en laat de sector kennismaken met je visie en expertise en ontmoet belangrijke spelers uit de gehele Nederlandse windsector. Je kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier jouw organisatie profileren.

Bekijk de mogelijkheden