15 & 16 juni 2023 | aviodrome lelystad

Windenergie – Transitieleider

samenwerken aan méér wind

De kracht van de wind is evident. Het is goedkoop, schoon en geopolitiek verstandig. De ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening levert een belangrijke bijdrage aan een CO₂-arme samenleving en aan de Nederlandse economie. Het biedt, meer dan ooit, oplossingen voor de globale klimaat- en energiecrises.

Als transitieleider draagt Nederland mondiaal actief bij aan het versnellen van het halen van de klimaatdoelen. Daarbij is samenwerking onontbeerlijk: binnen de sector, tussen Wind op Land en Wind op Zee, tussen publieke en private partijen, binnen Nederland en daarbuiten in Europees verband en tussen sectoren die allen hun steentje bijdragen om een krachtig, duurzaam en veilig energiesysteem te realiseren.

We maken belangrijke stappen, maar zien ook uitdagingen. Er is veel nodig om ons volle potentieel te verwezenlijken. En hoe gaan we dat doen?

Het vergt goede samenwerking, krachtig bestuur, voldoende arbeidskrachten, een goede afstemming van vraag en aanbod, een flexibele energie-infrastructuur, veiligheidsbewustzijn en nog veel meer. De hoge gasprijzen maken dat het momentum om de energietransitie te versnellen gunstig is. Het draagvlak stijgt.

Tijdens de WindDay komen alle stakeholders samen om te bouwen aan de toekomst. Samen gaan we volle kracht vooruit in deze enorme transitie. We nodigen ook jou van harte uit om hiervan deel uit te maken. Hoor van inspirerende keynotes hun visie en ga zelf tijdens de verschillende workshops en ronde tafel sessies concreet aan de slag. En je hebt uiteraard uitgebreid de kans om bij te praten en te netwerken met bestaande, maar vooral ook nieuwe collega’s, en wellicht ook nieuwe samenwerkingspartners, uit de windsector!

SPREKERS OP HET PODIUM

Harm Edens

Presentator en Professioneel Dagvoorzitter

Renske Ytsma

Director Offshore Wind Development Continental Europe, RWE en Lid Algemeen Bestuur, NWEA

Hilde Røed

Senior Vice President Climate & Sustainability, Equinor

Kees Vendrik

Voorzitter, Nationaal Klimaat Platform

Albert Vermuë

Directeur Beleid Leefomgeving, VNG

Ina kamps

Country Head, Offshore Wind, BP

Tom Ludwig

Werkgroepsecretaris, Commissie MER

Giles Dickson

CEO, WindEurope

Thema’s

 • 70 GW Wind op Zee, zijn we er klaar voor?
 • Ruimte voor elkaar: medegebruik als standaard bij windprojecten
 • Samenwerking binnen en buiten de sector, nationaal en internationaal
 • Wind en waterstof: het perfecte paar
 • De supply chain als de nieuwe backbone van de sector
 • Wat betekenen de nieuwe regels vanuit het m.e.r.-traject voor windparken op land?
 • Hoe ga je om met tegenbeweging, misinformatie en framing?
 • Systeemintegratie; de bouwstenen voor een slim geïntegreerd systeem
 • Hoe positioneren we de windsector als een aantrekkelijke en veilige werkplek?
 • Het aanbod voor de elektrificatie van industriële processen
 • Samenwerken aan innovatie; (digitale) ontwikkelingen
 • En natuurlijk: leer van concrete voorbeelden uit de praktijk!

Official host

Partner worden van windday?

Draagt jouw organisatie bij aan de windsector in Nederland? Word dan partner van de WindDay en laat de sector kennismaken met je visie en expertise en ontmoet belangrijke spelers uit de gehele Nederlandse windsector.

Je kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier jouw organisatie profileren.

Bekijk de mogelijkheden

Wil je op de hoogte blijven van de WindDay? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.