H4A Windenergie: creëren van een duurzamere toekomst

Bij H4A Windenergie, onderdeel van de H4A, gaat het niet alleen om het bouwen van windparken op het land, maar om het creëren van een duurzamere toekomst voor ons allemaal. H4A Windenergie is al ruim 25 jaar gespecialiseerd in het uitvoeren van balance of plant (BoP) werkzaamheden voor windparken op land in deBenelux.

Bedrijfsleider H4A Windenergie Ronnie Lampert vertelt dat H4A zich richt op het ontwerpen en realiseren van essentiële onderdelen van windenergie-infrastructuur. De focus ligt op het vooruitstrevend zijn in onshore hernieuwbare energieprojecten. In de komende jaren zijn ze bezig met de bouw van BoP voor nieuwe windparken en repowering van bestaande windparken. Omdat locaties voor nieuwe projecten schaarser worden, zullen de projecten qua locatie en ligging steeds complexer worden. Ook de ontwikkeling van steeds grotere windturbines zorgt voor een toenemende complexiteit van de projecten. H4A gaat deze uitdagingen graag aan en vertaalt dit naar een maatwerkoplossing voor ieder project.

H4A Windenergie biedt al diverse jaren Design & Build service aan voor windturbinefunderingen. Voor de oprichting van windturbines is een solide fundering namelijk van groot belang. De windbelasting op de rotor zorgt voor rotatie en aandrijving van de generator. Het rotoroppervlak van een hedendaagse onshore windturbine meteen rotor diameter van 150m bedraagt al ruim 1,5 hectare. Dit, in combinatie met het gewicht van het machinehuis (nacelle) levert een zeer groot moment op welke via de stalen mast wordt afgedragen naar de fundering. Omdat de windturbine in alle windrichtingen belast kan worden dient de fundering hier ook op berekend te zijn. Hierdoor is een ronde fundering de meest voor de handliggende vorm. Afhankelijk van de locale grondgesteldheid wordt bepaald of een fundering mét of zonder palen benodigd is. Van belang is dat de belastingen vanuit de windturbine uiteindelijk via de fundering door de grond worden opgevangen en dat is in slappe bodems soms best een uitdaging.

Een fundering zonder palen is veelal aanzienlijk groter dan een fundering met palen. Ook het type paal kan per locatie anders zijn, geheid of geschroefd en daarbinnen ook nog diverse variaties, kortom er zijn vele variaties mogelijk en voor elk project wordt de juiste combinatie gezocht.

In de uitvoering van funderingen is het van groot belang om de kwaliteit van alle facetten van de fundering te borgen, zoals de funderingspalen, het wapeningsstaal, het beton, de anker ring, grondaanvulling etc. Tijdens de realisatie worden voor elk onderdeel inspecties uitgevoerd en gedocumenteerd zodat de gerealiseerde kwaliteit aangetoond kan worden.

Bij H4A Windenergie zijn ze niet bang om nieuwe wegen in te slaan. Ze verkennen de mogelijkheden van second life windturbines en combineren windenergie met andere duurzame bronnen zoals zonne-energie en batterijopslag. Deze innovaties vormen de kern van hun bijdrage aan een krachtig, duurzaam en veilig energiesysteem. WindDay 2024 is voor H4A meer dan alleen een evenement. Ze willen zichzelf presenteren als partner en specialist in onshore windprojecten. Daarnaast vinden ze het belangrijk om zichtbaar te zijn voor bestaande klanten en om in contact te komen met potentiële nieuwe klanten. Samen streven we naar een groenere toekomst, waarin windenergie een centrale rolspeelt. Ontdek de toekomst van duurzame energie tijdens WindDay 2024!

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024