Auteur archieven: admin

Hoe draagt windenergie bij in het aanbod van elektriciteit voor een duurzame Nederlandse industrie?

Het is vanuit economisch en sociaal oogpunt belangrijk voor bedrijven om de emissie van CO2 omlaag te brengen. Deze verduurzaming vraagt echter enorm veel elektriciteit: drie tot vier keer zoveel als er nu wordt gebruikt. Het elektriciteitsnetwerk kan dit nu niet aan. Wat is er nodig om dit wel mogelijk te maken? Gertjan Lankhorst, voorzitter […]

Eneco: duurzame energie voor iedereen

Eneco kondigt met trots haar betrokkenheid als partner van WindDay 2024 aan. AlsManager Renewable Energy Development Zuid-Nederland, is Geert Ardon gedreven om demissie van ‘duurzame energie voor iedereen’ te realiseren. De ambitie van Eneco isduidelijk: in 2035 klimaatneutraal zijn, niet alleen in de operaties, maar ook in de energiedie aan klanten wordt geleverd. Deze ambitie […]

Ambitie Vlissingen: dé hotspot voor delta-innovatie en vierde mainport van Nederland

Als wethouder van de gemeente Vlissingen, is Geoffrey Sips nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van economie en onderwijs (MBO en HBO). Een van de centrale plekken waar deze belangen samenkomen, is de Kenniswerf, waar ook het WindDay-congres plaatsvindt. Vlissingen heeft een lange geschiedenis als maritieme en onderwijsstad. De zee- en binnenhavens zijn […]

Een ontwikkeling die verder gaat dan alleen mechanisch

Draftec Windenergie is veel meer dan alleen mechanische arbeid, tegenwoordig staat het vooral bekend als schone elektriciteit die met de windturbines wordt opgewekt. Een prachtige ontwikkeling die globaal voor schone en groene stroom zorgt. Een ontwikkeling die verder gaat dan alleen mechanisch. Het draait om transitie, hoe wordt energie omgezet. Een vraag waar wij (Draftec), […]

Living Lab: de KAAP

Innovatiepunt de KAAP is een plek waar Zeeuwse bedrijven in samenwerking met onderwijsen overheid nieuwe producten en innovaties op het gebied van food, energy en waterkunnen testen, ontwikkelen en demonstreren. Binnen de KAAP voert Fieldlab Zephyrostesten uit met een oude windturbine, waardoor de connectie tussen Fieldlab en WindDayvanzelfsprekend is. Fieldlab Zephyros en smart maintenance Ferry […]

H4A Windenergie: creëren van een duurzamere toekomst

Bij H4A Windenergie, onderdeel van de H4A, gaat het niet alleen om het bouwen van windparken op het land, maar om het creëren van een duurzamere toekomst voor ons allemaal. H4A Windenergie is al ruim 25 jaar gespecialiseerd in het uitvoeren van balance of plant (BoP) werkzaamheden voor windparken op land in deBenelux. Bedrijfsleider H4A […]

Dockwize: Innovatiepartner voor WindDay 2024

Omdat Dockwize een belangrijke rol vervult voor ondernemers in Zeeland en start-ups in dewindsector, stellen ze zich graag voor als partner van WindDay! Dockwize helptondernemers naar hun volgende stap door middel van programma’s, challenges,huisvesting, een testlab en een uitgebreid netwerk van partners. De focus ligt op detransities op het gebied van food, energy en water. […]

Impuls Zeeland: verduurzamen en versterken van de Zeeuwse economie

Met een belangrijke rol in toekomstbestendige innovaties in Zeeland presenteren we Impuls Zeeland als partner van WindDay 2024 en Energy Port Zeeland. Als directeur is Dick ten Voor trots op de rol van Impuls Zeeland, als aanjager van innovatie en centraal aanspreekpunt in de organisatie van WindDay. Impuls helpt ondernemers bij het omzetten van ideeën […]

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024