Een wereld die volledig draait op groene energie

Ørsted werkt aan het creëren van een wereld die volledig draait op groene energie. De organisatie is dan ook erg trots op het windpark ‘Borssele 1 & 2’, gelegen voor de kust van Zeeland en onderhouden vanuit Vlissingen. WindDay 2024 in Zeeland biedt een geweldige kans om in gesprek te gaan met industriële partijen en de overheid over de toekomst van wind op zee. En dan vooral in combinatie met andere duurzameoplossingen zoals groene waterstof.

Om de Nederlandse industrie stapsgewijs te verduurzamen, zijn de inzet van hernieuwbare elektriciteit en groene waterstof noodzakelijk. De benodigde elektriciteit zal met name worden geproduceerd door wind op zee, een bewezen techniek. Wind op zee maakt directe elektrificatie mogelijk. Voor de industriële processen die niet geëlektrificeerd kunnen worden, of in bepaalde transportsectoren, is de inzet van groene waterstof essentieel.

Twee industrieën tegelijk

Het omzetten van groene stroom naar waterstof is een belangrijke motor voor de decarbonisatie van de Nederlandse economie. Zo ontwikkel je twee industrieën tegelijk. Zowel de wind op zee sector als het opschalen van de groene waterstofmarkt. Door de waterstof installaties op de juiste plek in het energiesysteem te plaatsen, namelijk bij aanlandpunten van wind op zee nabij industriële clusters, verhelpen en voorkomen we bovendien netcongestie. Er zijn dan minder kostbare netverzwaringen nodig.

Gelijktijdig groeien

Om de uitrol van wind op zee en waterstof te faciliteren, is het noodzakelijk om vraag en aanbod naar hernieuwbare energie gelijktijdig te laten groeien. De vraag naar groene waterstof blijft op dit moment echter achter. Er is nu nog een prijsverschil met waterstof gemaakt van aardgas, afhankelijkheden van infrastructuur, maar met name onduidelijk over toekomstige vraag naar waterstof. Dat laatste komt door onzekerheid over regelgeving.

Na de realisatie van de eerste projecten treden er kostenreducties op, vanwege schaal, innovaties en lessen uit eerdere projecten. Om dat punt te bereiken, zijn investeringsbeslissingen in groene waterstof nodig. Dat kan onder andere met subsidies om de onrendabele top van groene waterstof te dekken, maar ook door de vraag naar groene waterstof te stimuleren via concrete afname doelen in de industrie en mobiliteit, bijvoorbeeld via de maatwerkafspraken.

Een duidelijk groeipad

Overheden zouden het gebruik van groene waterstof in verschillende sectoren, zoals (zwaar) wegvervoer, scheepvaart en industrie, zo veel mogelijk moeten stimuleren. Dat kan via een combinatie van normeren, subsidies en een beleidsvisie gericht op een toekomstig energiesysteem mét groene waterstof. Een duidelijk ingroeipad van groene waterstof in verschillende sectoren, gekoppeld aan de uitrol van wind op zee, geeft dit perspectief.

Kortom, met een duidelijk beleid en in nauwe samenwerking met het Zeeuwse industriële cluster, is het mogelijk om de energietransitie in Zeeland en daarmee in heel Nederland te versnellen. Meld je vandaag nog aan en wellicht spreken wij elkaar op WindDay 2024!

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024