Noordzeevisie 2040

In de Noordzeevisie voor 2040 presenteren Natuur & Milieu, Stichting de Noordzee, Vogelbescherming Nederland en WNF: een visie waarin zij schetsen hoe een nieuw, gezond, robuust ecosysteem op de Noordzee eruit ziet en welke acties er nodig zijn tussen nu en 2040 om dat te bereiken.

De afgelopen jaren is het steeds drukker geworden op de Noordzee. Het risico bestaat dat ons grootste natuurgebied veranderd in een industriegebied. Uit onderzoek blijkt dat de natuur op de Noordzee achteruit gaat. Om dit te voorkomen moeten de Noordzeelanden de natuur versterken en tegelijkertijd bij alle activiteiten zoveel mogelijk ruimte voor de natuur creëren. In deze visie laten wij zien hoe dat er uit kan zien zodat we zorgen dat de natuur weer het uitgangspunt is.

Op de website van Natuur en Milieu vind je ook een korte animatie die het complete verhaal samenvat, bekijk deze hier

Wil je meer informatie over de Noordzeevisie? Neem dan contact op met Peter de Jong, Programmaleider Energiesysteem: p.dejong@natuurenmilieu.nl.

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024