Vestas: Zet tenders om in actie

Als een van de acht ondertekenaars van de Oostende verklaring van vorig jaar, waarin een doel van 300GW aan offshore wind tegen 2050 wordt gesteld, speelt Nederland een cruciale rol in de ambitie van de EU om de Noordzee om te vormen in de duurzame energiecentrale van Europa.

Om dit ambitieuze doel te realiseren is het van cruciaal belang dat het tenderontwerp de uitrol van wind op zee faciliteert en niet onnodig financiële risico’s toevoegt. Vorig jaar werden de VS en het VK overvallen door vertragingen en afgelastingen van wind op zee projecten. Dit is een waarschuwing voor Nederland. Hier kan hetzelfde gebeuren. Kijkend bijvoorbeeld naar de meest recente tender, IJmuiden Ver Alpha en Beta, zien we dat deze een financieel bod bevat dat op kan lopen tot 210 miljoen euro per GW per jaar voor de gehele 40-jarige levensduur van het project. Zo’n hoog financieel bod kan leiden tot een onverantwoorde business case voor ontwikkelaars en leidt ertoe dat de toeleverketen wordt uitgeknepen. En dat terwijl deze toeleverketen essentieel is en moet opschalen om de klimaatdoelen te behalen.

In Nederland heeft het tenderontwerp er al voor gezorgd dat partijen afzagen van het indien van een bod. Zonder een verandering van het tenderontwerp is er een reële kans dat ook in Nederland wind op zee projecten vertraagd of geannuleerd zullen worden.

Hoe kan het tenderontwerp verbeterd worden? Drie stappen:

  1. Introduceer een mechanisme om inkomsten te delen
    In plaats van een vastgesteld bedrag zouden betalingen aan de overheid moeten worden gekoppeld aan de inkomsten van het windpark. Dit kan bijvoorbeeld via een tweezijdig Contract for Difference (CfD) dat er bovendien voor zorgt dat er financiële zekerheid is voor ontwikkelaars.
  2. Creëer waarde met kwalitatieve criteria
    Nederland wordt gezien als goed voorbeeld in Europa met het gebruik van een vergelijkende toets op basis van kwalitatieve criteria. Door dit als kern van de tender te behouden (in plaats van een financieel bod) kunnen we ervoor zorgen dat Nederlandse offshore projecten extra waarde blijven creëren voor de maatschappij, bijvoorbeeld op het gebied van ecologie.
  3. Introduceer een bindende technologie eis
    De realisatiezekerheid van een windpark kan worden verhoogd door een eis die stelt dat bieders zich moeten committeren aan een bepaald type windturbine technologie op het moment van indienen. Dit kan bijvoorbeeld via de verplichting van een duidelijk certificatieplan voor de gekozen technologie. Dit voorkomt speculatieve aannames op het gebied van turbinetechnologie en minimaliseert de kans dat projecten vertraagd worden omdat de gekozen technologie toch niet gereed blijkt te zijn.

www.vestas.com/actie

Vestas is partner van de WindDay 2024. Ontmoet ze ook op 13 juni in Vlissingen!

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024