Opgewekte windenergie verkopen via een Power Purchase Agreement

Verduurzamen staat bij veel ondernemers op de agenda en ook de verplichtingen vanuit de overheid nemen toe. Het inkopen van groene energie is vaak een laagdrempelige manier om te starten met verduurzamen. Tegelijkertijd hebben ontwikkelaars van wind- en zonneparken ook te maken met uitdagingen zoals te verkrijgen subsidies, netcongestie en daadwerkelijke verkoop van de opgewekte stroom. Voor producenten en ontwikkelaars van wind- en zonneparken kan een stabiele inkomstenbron worden gerealiseerd door middel van een (Corporate) Power Purchase Agreement (CPPA).

Afgelopen jaar nam de totale stroomopwek van het Nederlandse windpark toe met 2,8 TWh ten opzichte van 2022 (bron: RvO). De verwachting is dat de productie van windenergie in de komende 2 tot 3 jaar toeneemt tot 22,2 TWh. De groei was in 2023 vooral te danken aan de bouw van enkele grote windparken. De groei van deze duurzame energiebronnen draagt bij aan de klimaatdoelstellingen, maar  de beperkte netcapaciteit zorgt ervoor dat producenten aan strikte richtlijnen moeten voldoen. Om ervoor te zorgen dat de opgewekte energie op zonnige dagen en dagen met veel wind ook afgenomen wordt, bestaat de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten tussen een producent en een of meerder afnemers. Deze overeenkomst heet een (Corporate) Power Purchase Agreement (CPPA).

In deze overeenkomst neemt een afnemer voor langere tijd duurzaam geproduceerde elektriciteit af van een producent met bijvoorbeeld een windpark. Dit gebeurt in de uren waarin het park daadwerkelijk stroom opwekt. De overeenkomst heeft doorgaans een duur van 5 tot 15 jaar en verzekert zowel de afnemer als de producent van een vaste prijs voor de duurzame elektriciteit. Overeenkomsten met producenten worden PPA’s genoemd en zijn niet direct gekoppeld aan een specifieke afnemer. Scholt Energy is als zakelijk energiepartner gespecialiseerd in de begeleiding van ondernemers en producenten die deze stap willen zetten. Als balansverantwoordelijke partij koppelt Scholt Energy bestaande of nog te bouwen parken aan haar eigen afnemende klanten. Daarnaast zorgt Scholt voor de complete financiële en administratieve afwikkeling van de overeenkomst.

Doordat de elektriciteit afkomstig is van een windpark fluctueert de elektriciteitsproductie. Op windstille momenten is de opwek bijvoorbeeld lager. Scholt Energy waarborgt dat afnemers altijd de benodigde elektriciteit zonder onderbreking kunnen afnemen en dat producenten altijd de overeengekomen prijs betaald krijgen voor hun opwek.

Op deze manier zijn zowel producent als afnemer voor een langdurige periode verzekerd van een vaste en stabiele prijs voor de duurzaam opgewekte elektriciteit. Tegelijkertijd leveren (C)PPA’s een bijdrage aan de realisatie van (nieuwe) wind- en zonneparken door verschillende financiële voordelen.  en wordt de energietransitie gestimuleerd.

Wilt u meer weten over of een (C)PPA bij u als producent of ondernemer past? Neem dan contact op met Scholt Energy, uw zakelijke energiepartner.

Scholt Energy
Parallelweg Oost 35
5555 XA Valkenswaard
info@scholt.nl
+31 40 368 12 23

Scholt Energy is partner van de WindDay 2024. Ontmoet ze op 13 juni in Vlissingen!

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024