Eneco: duurzame energie voor iedereen

Eneco kondigt met trots haar betrokkenheid als partner van WindDay 2024 aan. Als
Manager Renewable Energy Development Zuid-Nederland, is Geert Ardon gedreven om de
missie van ‘duurzame energie voor iedereen’ te realiseren. De ambitie van Eneco is
duidelijk: in 2035 klimaatneutraal zijn, niet alleen in de operaties, maar ook in de energie
die aan klanten wordt geleverd. Deze ambitie omvat een sterke focus op zowel offshore als
onshore hernieuwbare energie in Zeeland, waarbij de lat steeds hoger wordt gelegd voor
meer groene oplossingen.

Eneco legt de nadruk op het uitbreiden van de capaciteit voor zonne- en windenergie. Een
cruciaal onderdeel van deze inspanning is de ontwikkeling van wind-op-land-parken in
Zeeland, zowel in samenwerking met partners als op eigen initiatief. Met verschillende
projecten zet Eneco zich in voor een duurzame toekomst.

Eneco gelooft sterk in de kracht van samenwerking en de betrokkenheid van
belanghebbenden bij de projecten. Tijdens WindDay 2024 wil Eneco graag met alle
belanghebbenden in de windenergiesector ideeën uitwisselen over nieuwe vormen van
financiële participatie.

In de praktijk blijkt dat financiële participatie voor veel mensen nog een uitdaging vormt.
Niet iedereen beschikt immers over voldoende kapitaal om deel te nemen. Daarom is het
belangrijk om de bestaande vormen van participatie kritisch onder de loep te nemen en
te kijken naar wat wel en niet werkt.

Hoe kunnen belanghebbenden samen zorgen dat meer mensen de kans krijgen om deel te
nemen aan windenergieprojecten? Welke nieuwe of aanvullende vormen van financiële
participatie kunnen worden ontwikkeld? Dit zijn vragen waarover Eneco graag met u in
gesprek gaat tijdens de sessie op donderdag 13 juni van 14.55 – 15.25 uur tijdens WindDay
2024.

Samen kunnen we bouwen aan een duurzame toekomst waarin windenergie een centrale
rol speelt. Laten we deze kans aangrijpen om onze krachten te bundelen en nieuwe wegen
te verkennen voor financiële participatie in de windenergiesector.

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024