Living Lab: de KAAP

Innovatiepunt de KAAP is een plek waar Zeeuwse bedrijven in samenwerking met onderwijs
en overheid nieuwe producten en innovaties op het gebied van food, energy en water
kunnen testen, ontwikkelen en demonstreren. Binnen de KAAP voert Fieldlab Zephyros
testen uit met een oude windturbine, waardoor de connectie tussen Fieldlab en WindDay
vanzelfsprekend is.

Fieldlab Zephyros en smart maintenance

Ferry Visser, programmamanager van het WCM Smart Maintenance Innovatie Fieldlab
Zephyros, gelooft dat versnelling van smart maintenance essentieel is om de
energietransitie te laten slagen. De missie van Fieldlab Zephyros luidt dan ook: Unmanned
Maintenance in Offshore Renewable Energy.

In Zeeland, met haar overvloed aan wind, zon en water, hebben we alle ingrediënten om
koploper te zijn in de windsector. Het eerste living lab, gevestigd in de KAAP op de
Kenniswerf in Vlissingen, vormt de basis van de Fieldlab Zephyros Learning Community.
Hier wordt leren, werken en innoveren gecombineerd om zo enthousiasme voor de sector te
bevorderen. Fieldlab Zephyros werkt aan spannende innovatieprojecten, zoals T-Shore,
Offshore for Sure, NEW WAVES en AIRTuB-ROMI. Deze projecten zijn gericht op slimmer
en effectiever onderhoud aan offshore renewable energy systemen. Fieldlab Zephyros is
trots op hun voortrekkersrol in deze baanbrekende initiatieven.

WCM is het netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland. De doelstelling is radicaal: op
naar 100% voorspelbaar onderhoud in de Nederlandse industrie. Hun projecten op het
gebied van slim onderhoud dragen bij aan een verlengde asset lifetime, aan een betere
mobiliteit, aan de noodzakelijke energietransitie, aan kennisontwikkeling en last but not
least, aan de Nederlandse concurrentiekracht. Kortom, WCM gelooft dat smart maintenance
een belangrijke stap is richting een gegarandeerde kwaliteit van leven in de toekomst.

Het is geweldig dat de WindDay dit jaar in Zeeland plaatsvindt zodat Zeeland zich nog beter
op de kaart kan zetten als koploper in de sector. Tijdens het event gehouden op, de
thuislocatie van Fieldlab Zephyros, de KAAP, faciliteren ze een workshop over gerobotiseerd
bladonderhoud en zetten ze zich in voor meer aandacht en betrokkenheid bij slimmer en
toekomstbestendig onderhoud op zee. Zo hoopt Fieldlab Zephyros bij te dragen aan een
krachtig, duurzaam en veilig energiesysteem van de toekomst.

Fieldlab Zephyros verwelkomt jou graag in de KAAP tijdens WindDay!

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024