Dockwize: Innovatiepartner voor WindDay 2024

Omdat Dockwize een belangrijke rol vervult voor ondernemers in Zeeland en start-ups in de
windsector, stellen ze zich graag voor als partner van WindDay! Dockwize helpt
ondernemers naar hun volgende stap door middel van programma’s, challenges,
huisvesting, een testlab en een uitgebreid netwerk van partners. De focus ligt op de
transities op het gebied van food, energy en water.

Dockwize is dè ondernemers- en innovatiehub van Zeeland. Door ondernemers te
begeleiden in anders denken en doen, biedt Dockwize een waardevol platform voor het
aanpakken van grotere vraagstukken in de energietransitie. Met de challenge ‘Boost The
Energy Transition’ willen ze laten zien hoe ondernemers met hun oplossingen kunnen
bijdragen aan innovaties bij grotere bedrijven. In hun ‘challenge aanpak’ stimuleren ze grote
bedrijven om externe input te omarmen voor het versnellen van oplossingen voor bestaande
en toekomstige problemen. Dockwize verzamelt relevante vraagstukken, gaat op zoek naar
oplossingen en zorgt ervoor dat deze oplossingen getest kunnen worden in de praktijk.
Vervolgens worden plannen voor verdere groei en opschaling gemaakt.

Zeeland is dé proeftuin van de wereld, volgens Pascal Kartan, Manager
Ondernemersprogramma’s bij Dockwize. Er is geen betere plek waar wind, land, water,
voedsel, beschikbare ruimte en korte lijnen met overheden en grote bedrijven samenkomen.
In de toekomst ziet Dockwize kansen in het combineren van wind op zee met andere
behoeften in zowel de water- als de energietransitie. In de watertransitie bijvoorbeeld kan
het overschot aan windstroom gebruikt worden om van zout water, zoet water te maken. En
in de energietransitie ligt de productie van waterstof voor de hand. Allebei ontwikkelingen die
zowel ecologisch, economisch, sociaal en juridisch vele nieuwe uitdagingen laten zien en
innovaties nodig hebben.

Dockwize ziet een groeiende vraag naar innovatieve oplossingen op het gebied van
duurzame energie om de energietransitie te versnellen. Dit vergt een vernieuwende aanpak
van zowel bedrijven als de kennis- en overheidsinstellingen. Dockwize fungeert onder
andere als matchmaker tussen probleemeigenaren en oplossers en zet zich in om concrete
resultaten te boeken die bijdragen aan een krachtig, duurzaam en veilig energiesysteem
voor de toekomst. Daarnaast is het van groot belang dat er meer aandacht komt voor
systeemintegratie.

Tijdens de Windday komt alle expertise op het gebied van windenergie bij elkaar. Dockwize
draagt tijdens Windday hun challengeaanpak uit die, in combinatie met de KAAP, waar
oplossingen op real scale getest en gedemonstreerd worden, een unieke samenwerking
vormt. Met deze aanpak stelt Dockwize niet alleen een duidelijke en concrete uitdaging,
maar richten ze zich ook op het werven en samenbrengen van probleemeigenaren en
oplossers, om toe te werken naar een schaalbare oplossing die standhoudt in de markt. Het
hoofddoel is het bevorderen van de energietransitie, waarbij Dockwize voortdurend op zoek
is naar nieuwe uitdagingen die ze met hun aanpak in beweging kunnen zetten.

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024