Kennis, innovatie en samenwerking in de offshore windindustrie

WindDay 2024 komt steeds dichterbij en de samenwerking tussen onderwijs en de windenergiesector in Zeeland wordt steeds sterker. Als partners van dit inspirerende evenement zijn zowel HZ University of Applied Sciences (HZ UAS) als Scalda toegewijd aan het bevorderen van kennis, innovatie en samenwerking in de offshore windindustrie.

HZ University of Applied Science: betrokken kennispartner in de energietransitie
Het lectoraat HZ Delta Power is een snel groeiende technisch georiënteerde onderzoeksgroep met een focus op energietransitie in delta’s zoals Zeeland. Met een focus op toegepast onderzoek en nieuwe duurzame technologie draagt de groep zowel bij aan innovatie en energietransitie in de regio als aan actualisering van het onderwijsaanbod. Onder coördinatie van onderzoekscoördinator Gerrit Rentier richt HZ Delta Power zich met name op systeemintegratie, waarbij hernieuwbare energie in toenemende mate wordt ingezet om industriële processen, de warmtevraag en mobiliteit te verduurzamen. Door projecten als “HCA Groene waterstof” en de Minor Offshore Renewable Energy toont HZ UAS haar betrokkenheid bij groene waterstof en systeemintegratie.

In de praktijkruimte voor groene waterstof van HZ UAS kunnen studenten van Scalda en HZ UAS vanaf september 2024 onder begeleiding van docent-onderzoekers in de praktijk werken met nieuwe technologie voor de veilige productie van groene waterstof. De bouw van deze praktijkruimte geeft een impuls aan het Mbo en Hbo onderwijs waardoor de opkomst van de groene waterstofproductie in Zeeland wordt gefaciliteerd met een aanbod van kundige opgeleide medewerkers. Zeeland is een uitstekende plek om groene waterstof te gaan produceren, doordat Zeeland in haar industrie een bestaande vraag naar nu nog fossiel opgewekte waterstof heeft die groter is dan die van bijvoorbeeld geheel Spanje of geheel Italië. Gunstig is dat Zeeland de voor groene waterstofproductie benodigde betaalbare hernieuwbare elektriciteit kan betrekken van wind op zee die aan zal landen vanuit windparken Borssele, IJmuiden Ver en Nederwiek.

HZ UAS gelooft dat offshore windenergie, goed aangevlogen en afgestemd, Nederland grotendeels onafhankelijk kan maken van de import van fossiele energie. Als ondersteunend partner voor WindDay 2024 streeft HZ UAS naar een duurzame energietoekomst. Samen met Scalda en andere partners van Platform Energy Port Zeeland organiseren zij graag inspirerende activiteiten tijdens WindDay, waarbij kennis wordt gedeeld en er bruggen worden geslagen tussen studenten, bedrijven en overheden. Zeeland biedt studenten een bloeiende toekomst in de offshore windsector!

Scalda: Voorloper in Windenergie-Onderwijs
Gerben Huiszoon, Projectmanager van Scalda Winddock, is vastbesloten om de groei van Winddock naar MBO, HBO en internationale niveaus te bevorderen. Scalda Winddock is een Publiek Private Samenwerking (PPS) gericht op het opleiden van de volgende generatie professionals voor de offshore windsector in Zeeland met specialisaties voor MBO-studenten, ondersteuning voor de HBO minor Offshore Renewable Energy aan de HZ, en betrokkenheid bij EU Erasmus+ projecten.

De komende jaren komen er heel veel windturbines bij in Nederland. Zeker is dat hierin heel veel werk te vinden is. Veel bedrijven staan te springen om jonge professionals in deze industrie. Dit maakt de windsector een aantrekkelijke werkgever.

Scalda ziet tal van kansen in de verdere ontwikkeling van wind op zee. Door nauwere samenwerking met het bedrijfsleven wil Scalda meer studenten interesseren in windenergie en stageplaatsen bieden, waardoor een sterke en gekwalificeerde arbeidskracht voor de sector wordt ontwikkeld. WindDay 2024 biedt Scalda de perfecte gelegenheid om in contact te komen met bedrijven die geïnteresseerd zijn in samenwerking met PPS Winddock. Samen kunnen we zo bijdragen aan een krachtig, duurzaam en veilig energiesysteem door te investeren in de toekomst van windenergie.

Kortom, WindDay 2024 belooft een uitdagend event te worden waarin onderwijs en bedrijfsleven samenkomen om de toekomst van windenergie in Zeeland en daarbuiten vorm te geven. Ontdek innovatieve oplossingen en bouw samen met het onderwijs aan een groenere toekomst tijdens WindDay 2024!

Geef een reactie

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024