Duurzame energiecoöperatie Zeeuwind

Zeeuwind is een coöperatie voor duurzame energie die zich al meer dan 35 jaar inzet om Zeeland een duurzame toekomst te geven. In 1987 begonnen ze met drie kleine windmolentjes bij Bath. In 2019 opende Zeeuwind Windpark Krammer, het grootste burgerinitiatief van Nederland en vandaag leveren ze meer stroom dan alle Zeeuwse huishoudens samen verbruiken.

Maar Zeeuwind is ondertussen veel meer dan windenergie alleen. Zo ontwikkelen ze ook zonneparken en zijn ze met innovatieve projecten koploper in de energietransitie in Zeeland. Daarnaast richt Zeeuwind zich met het platform Energiek Zeeland op het verduurzamen van de bebouwde omgeving. In alles wat ze doen trekken ze lokaal op en delen ze niet alleen de lasten maar ook de lusten. Op die manier probeert Zeeuwind iedereen in Zeeland bij de energietransitie betrekken.

Hun slagkracht danken ze aan hun leden. Met meer dan 3300 in getale zijn zij een van de grootste duurzame energiecoöperaties van Nederland. Om hun doelen te bereiken, werkt Zeeuwind samen met mensen, organisaties en bedrijven uit de buurt. Want samen bereik je veel meer dan alleen.

Zeeuwind richt zich op duurzame energieprojecten op land. Hoewel afgelopen jaren de ruimte hiervoor schaarser is geworden, zien zij nog genoeg kansen in het (her-)ontwikkelen van windparken en het direct koppelen van hun opwek aan afnemers met Power Purchase Agreements (PPA’s). Zo gaat windpark Oost-Zeedijk – op basis van een PPA die Zeeuwind eerder dit jaar met Holland Malt ondertekenden – duurzame stroom leveren aan de eerste emissieloze mouterij ter wereld.

Ondertussen grijpt Zeeuwind natuurlijk iedere gelegenheid aan om met anderen in gesprek te gaan en samen verder te bouwen aan een duurzame toekomst. Juist daarom is Zeeuwind ondersteunend partner voor WindDay 2024, waar zij zullen vertellen over hoe een energiecoöperatie een voortrekkersrol kan nemen in een project! Ook deel zijn van die mooie toekomst met windenergie? Zorg dan dat je erbij bent en meld je tijdig aan via de website!

Geef een reactie

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024