Interview wethouder Saskia Bruines; de economische betekenis van de windsector voor Den Haag en de regio

Op 30 september vindt het belangrijkste nationale evenement plaats voor de Nederlandse windindustrie: Windday. In het World Forum in Den Haag verzamelen belangrijke stakeholders uit de duurzame energiebranche zich. Ze gaan met elkaar in gesprek over het duurzame pad richting een toekomstbestendige samenleving. We vroegen Saskia Bruines, wethouder Economie in een interview wat Den Haag te bieden heeft aan deze duurzame energiesector.

De Windday vindt dit jaar plaats in uw stad. Waarom koos Den Haag ervoor om gaststad te worden van de 2021 editie?

Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten, te informeren en te inspireren. Gelukkig zijn events, zoals de Windday weer deels fysiek mogelijk. Het samenbrengen van relevante stakeholders in de windindustrie is iets wat we als gemeente graag faciliteren. Tijdens de Windday gaan verschillende partijen in gesprek over innovatieve oplossingen, die ook bijdragen aan de toekomst van de Haagse economie en werkgelegenheid. Iets wat goed aansluit bij Den Haag als ImpactCity, van waaruit we ons richten op innovatieve oplossingen voor een betere wereld.

Kunt u wat meer vertellen over de energiesector in Den Haag en wat deze bedrijven betekenen voor de economie van de stad en Nederland?

We zien dat de duurzame energiesector in Den Haag de afgelopen jaren flink is gegroeid; veel startups kozen voor de stad, zoals het bedrijf Seaqualize dat een innovatieve heftechnologie met deiningscompensatie heeft ontwikkeld voor de installatie van turbines. Grote bedrijven werken aan groene initiatieven en steeds meer talent trekt deze kant op. In de regio werken circa 7400 mensen in de energiesector en een steeds groter deel houdt zich bezig met hernieuwbare energie. Daarnaast vormen de innovaties die nodig zijn voor het laten slagen van de energietransitie een belangrijke pijler voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland, en daarmee ook voor Den Haag.

Wat heeft de Haagse regio de windsector te bieden?

Er zijn veel mogelijkheden voor bedrijven die hun innovaties op zee en in de haven willen testen. Zo is Scheveningen Haven zeer geschikt voor activiteiten bij windparken voor de kust van Den Haag. Of denk aan het waardevolle netwerk van Campus@Sea, dat duurzame innovatie aanjaagt op de thema’s voedsel, ecologie, energie en sport. Maar er is meer: in de stad en omliggende regio heeft zich de afgelopen jaren een ecosysteem ontwikkeld van brancheorganisaties, energiebedrijven, ingenieursbureaus en kennisinstituten. Daarnaast is de aanwezigheid van de Rijksoverheid voor de energiesector ook ontzettend belangrijk. Een andere belangrijke troef van Den Haag voor de windsector is de aanwezigheid van talent. Met de onderwijsinstellingen, zoals de TU Delft, de Haagse Hogeschool, het ROC Mondriaan en het Maris College is er een grote vijver aan toekomstige werknemers.

NWEA ziet ook dat nieuw talent heel belangrijk is voor de toekomst van de windsector. Hoe stimuleert de gemeente Den Haag talentontwikkeling?

Voor alle duurzame innovaties waar we vandaag voor staan, is veel nieuw talent nodig. Het opleidingsaanbod in Den Haag is breed en bestaat uit diverse vakscholen, hogescholen en universiteiten. Samen met de  bedrijven en onderwijsinstellingen onderzoeken we of er, naast de bestaande opleidingen, in de energiesector behoefte is aan aanvullende opleidingsfaciliteiten. Ik hoop dat het antwoord op deze vraag tijdens de Windday in beeld komt. Ondernemers proberen we zo goed mogelijk op weg te helpen met huisvesting, toegang tot financiering en relevante netwerken. Denk aan het vinden van een bedrijfs- of testruimte in de stad of op zee, maar ook aan ‘The Hague International Centre’ dat expats op weg helpt in Den Haag. Kortom events als Windday, waar het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen elkaar ontmoeten op belangrijke thema’s als windenergie verwelkomt de gemeente graag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023