De windturbinemonteur van de toekomst

Binnen de windsector is er de afgelopen jaren steeds meer vraag naar personeel, met name een windturbinemonteur. Volgens René de Moor, docent Vliegtuigsystemen & Windturbines en Onderwijsontwikkelaar bij het ROC van Amsterdam – Flevoland, is het van belang om de windsector en het onderwijs met elkaar te verbinden. Het doel hiervan is om een samenwerking tussen de windsector en het onderwijs tot stand te brengen. Deze samenwerking garandeert kwalitatief onderwijs over relevante onderwerpen voor enthousiaste toekomstige beroepsbeoefenaars.

Windturbinemonteur in opleiding

Toen Minister Jetten van Klimaat vorig jaar aankondigde miljarden vrij te maken om de energietransitie te versnellen, zag het ROC van Amsterdam – Flevoland kansen. De onderwijsinstelling biedt sindsdien het nieuwe keuzedeel ‘Onderhoud aan Windturbines’ aan. Alle studenten met een technische vooropleiding kunnen deze minor volgen. Hiermee vergroot het ROC de toekomstperspectieven van hun techniekstudenten die een bijdrage willen leveren aan een duurzamer Europa.

ROC maakt studenten vertrouwd met windturbines

Om de huidige techniekstudenten op te leiden voor een baan in de windindustrie, heeft het ROC begin dit jaar een windturbinesimulator aangeschaft. Hiermee oefenen zij op een veilige manier met het onderhoud aan turbines en andere belangrijke technieken. Het ROC van Amsterdam – Flevoland werkt samen met het East Coast College in Lowestoft Norwich. Studenten in het Verenigd Koninkrijk volgen daar de veiligheidstrainingen die nodig zijn als windturbinemonteur.

Het belang van extra personeel in de windsector

De komende jaren komt er in Nederland jaarlijks 1000 tot 1700 megawatt (MW) aan nieuw windvermogen op land en zee bij. Deze ontwikkeling komt de Nederlandse economie ten goede door de toename van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Echter is het een grote uitdaging om deze werkgelegenheid te vullen met Nederlandse arbeidskrachten. In 2017 waren er 4.000 FTE werkzaam in de windindustrie, naar verwachting groeit dit naar 30.000 in 2030.

Hoe speelt het ROC in op toegenomen werkgelegenheid

De behoefte aan technisch geschoold personeel groeit. Het ROC van Amsterdam – Flevoland geeft daarom gastlessen aan leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs. Zij willen de jeugd hiermee vroeg enthousiasmeren voor de windsector en kennis laten maken met het beroep windturbinemonteur. Het ROC speelt daarnaast ook op andere manieren in op de toename van werkgelegenheid in de windsector:

  • Het ROC voert regelmatig gesprekken met bedrijven over recente ontwikkelingen en behoeftes;
  • De onderwijsinstelling heeft een kunststofreparatie-afdeling waar studenten op een veilige manier reparaties aan windmolenbladen oefenen;
  • Het ROC geeft praktijklessen in het bedrijfsleven;
  • Het ROC organiseert excursies in het bedrijfsleven.

De toekomst van de windenergietransitie in het onderwijs

Het ROC van Amsterdam – Flevoland is positief over dit grote maatschappelijke vraagstuk omtrent duurzaamheid. Het onderwijs moet op tijd inspelen op de enorme vraag naar techneuten waar Nederland nu al een tekort aan heeft. René de Moor geeft aan dat de ontwikkeling van een uniforme opleiding tot windtechnici al in volle gang is op de verschillende scholen van het ROC van Amsterdam – Flevoland. Alle studenten met een technische achtergrond kunnen aansluiten bij deze opleiding. Hiermee hoopt René, samen met het ROC, zoveel mogelijk gemotiveerde studenten op te leiden tot windturbinemonteur.

Leer meer over de windsector!

Wil jij meer te weten komen over de ontwikkelingen in de windsector? Meld je dan nu aan voor ons congres over de windsector bij het Luchtvaartmuseum Aviodrome te Lelystad. Tijdens de WindDay komen alle stakeholders samen om te bouwen aan de toekomst. Hoor de visie van inspirerende keynotes en ga zelf tijdens de verschillende workshops en ronde tafel sessies aan de slag met vragen en stellingen uit de praktijk!

Afbeelding door Jorrit Lousberg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023