Lokale windstroom tegen kostprijs: laat het energiesysteem voor je werken

Blog: Sanne Tonneijck, teamleider Nieuwe Energiesystemen bij Windunie

Het is een dagelijkse ijsbreker geworden: Hoe hoog is jouw energierekening?

In het kielzog van deze vraag komt vaak nog een handvol vragen. Kan je je rekening sowieso nog betalen? Waar bespaar jij? Kan jij een vast contract krijgen? En: waarom is de elektriciteitsprijs zo hoog terwijl die windturbine er al jaren staat en toch niets te maken heeft met de gasprijs?

Het zijn de vragen die de start van een nieuwe energiecrisis markeren. Afgelopen tijd is duidelijk zichtbaar geworden dat voorspelbare stabiele en faire energieprijzen zeer belangrijk zijn voor burgers en bedrijven. Meer grip krijgen op de energierekening is een nieuwe nationale ambitie. En – tegelijkertijd – ook verduurzamen en het liefst van het gas af. Hoe zorgen we ervoor dat ons energiesysteem voor ons gaat werken in plaats van tegen ons? Dat is de hamvraag.

Zoveel mogelijk energie zelf opwekken en direct verbruiken, biedt kansen om meer los te komen van de marktdynamiek. Met elkaar duurzame opwek ontwikkelen, in nabije omgeving en in lokaal eigendom, geeft de mogelijkheid om zelf te bepalen (als lokale energiegemeenschap) wat een faire prijs is. Denk bij ‘fair’ aan de kostprijs van Nederlandse windstroom met een plus. Vervolgens kan deze stroomprijs voor langere tijd vastgelegd worden. Voor burgers, lokale ondernemers, industrie en maatschappelijke partijen geeft dit zekerheid en duidelijkheid. Een goede deal voor producent en afnemer. Stap voor stap bewegen we zo ook naar het energiesysteem van de toekomst waarin vraag en aanbod steeds meer gekoppeld worden.

Energiehubs

De energierekening maakte ongemerkt, en inmiddels gemerkt, een belangrijk onderdeel uit van de vaste lasten en is essentieel voor de bedrijfsvoering. Menig lokale bakker, ziekenhuis en bijvoorbeeld vervoersbedrijven hebben last van deze stijgende kosten en de onvoorspelbaarheid van de markt. Door lokaal alle mogelijkheden voor energieopwekking te gaan benutten, wordt het vestigingsklimaat voor bedrijven versterkt. Het lokaal verbinden van vraag naar energie en opwekking van energie in local4local energiehubs is een belangrijk onderdeel om het energiesysteem voor ons te laten werken. En met deze lokale energiehubs gaan burgers en bedrijven profiteren van eigen duurzame energie voor een stabiele zekere prijs.

Om deze lokale energiehubs te ontwikkelen, is een heldere visie nodig. Sturen op lokale opwek en gebruik, op lokaal eigendom en zeggenschap en sturen op samenwerkingsverbanden waarbij afnemers en energieproducenten met elkaar samen werken: denkend vanuit het lokale energiesysteem en met lokale baten als basis. Gemeenten faciliteren deze ontwikkeling. Door ruimte te maken voor deze plannen in hun kaders. En door deze kaders zo te scheppen dat ze initiatief van onderaf, met lokaal eigendom en zeggenschap, goede participatieprocessen en lokale ruimtelijke inpassing faciliteren. Zo wordt lokale windstroom tegen een eerlijke prijs haalbaar. En hoeven we in de nabije toekomst onze gesprekken niet meer te openen met een vraag naar de energierekening.

Meer weten?

Op 15 juni verzorgd Sanne Tonneijck (Windunie) de kennissessie “Lokale windstroom tegen kostprijs wordt het nieuwe normaal”. Tijdens de WindDay komen alle stakeholders samen om te bouwen aan de toekomst. Ben jij er ook bij?

Geef een reactie

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024