Optimale criteria voor offshore winst

Het is alweer een jaar geleden dat in aanloop naar WindDay 2022 mijn blog verscheen, waarin ik meldde dat we meeboden op de tender voor Hollandse Kust West (HKW) VI en VII. Het was lang wachten tot het verlossende woord kwam in november, des te mooier dat we zoals bekend, HKW VII hebben gewonnen. Het blijft een geweldige prestatie van het team en alle betrokken partners.

Terwijl ik dit schrijf, werken collega’s aan de volgende stappen voor het project Hollandse Kust West VII. Zij gaan nu onze perfect match op het gebied van systeemintegratie realiseren en zorgen dat de wetenschappelijke inzichten van de innovaties gedeeld worden met de markt. Een ander deel van ons team richt zich alweer op de aankomende tenders voor IJmuiden Ver Alpha en Beta en wat daarna gaat komen in de 2030+ roadmap. De pijplijn met offshore projecten is goed gevuld door de Nederlandse overheid. En dat geldt ook voor continentaal Europa en ver daar buiten. Vorig jaar schreef ik al dat het team direct doorging naar onze eerste Franse tender. Ook dit jaar zijn we aan de Atlantische- en Mediterrane kust volop bezig met lopende tenders, waar wij als RWE voor geprekwalificeerd zijn. Andere Europese landen, bijvoorbeeld in Zuid-Europa, werken aan hun routekaart voor offshore floating wind. Drijvende windparken zullen het potentieel voor wind op zee verveelvoudigen, daarom willen wij ook hier als RWE leidend zijn in de vroege commercialisatie. Ons team werkt hard om ook in deze landen een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Want Europa heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van offshore wind. Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te reduceren wordt de Noordzee de grootste groene energiecentrale van Europa. Negen Noordzeelanden ondertekenden in Oostende een verklaring om in 2030 ten minste 120 GW te realiseren en in 2050 maar liefst 300 GW. Om dit te behalen, is samenwerking tussen marktpartijen, overheid en andere stakeholders cruciaal. Het vraagt om stevige investeringen in het offshore energienet, havenfaciliteiten, en schepen. Bovendien moet er nog wel het een en ander gebeuren binnen de huidige supply chain en is er meer menskracht nodig om deze ambities waar te maken. Ook een goede integratie van al deze duurzame GWh in onze energiesystemen is een belangrijke uitdaging.

Als het gaat om tendercriteria is er een aantal aandachtspunten waar we graag op Europees niveau meer eenduidigheid in zien en RWE pleit voor een aanpassing in de Wet Wind op Zee. Hierin is het instrument CfD een duidelijke optie en het zou goed zijn als het wordt aangepast aan inflatie en onderdeel is van de jaarlijkse markttoets voorafgaand aan een tender. Dit om het gelijke speelveld met Europa te behouden. Wat in mijn ogen ook belangrijk is en blijft, zijn zinvolle, transparante en objectieve prekwalificatie- en kwaliteitscriteria die duurzaamheid ondersteunen. Ecologie en circulariteit zijn speerpunten waar Nederland duidelijk een koploperrol heeft gepakt door ze als tendercriteria op te nemen. Zorgen dat dit ook leidt tot industrie brede innovatie en internationale samenwerking zou mijns inziens het volgende doel moeten zijn.

Een aantal van deze punten is meegenomen in het Nederlandse systeem, maar we moeten blijven streven naar de optimale combinaties, niet alleen in Nederland, maar op Europees niveau. Die maken het mogelijk om kosten zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat projecten economisch levensvatbaar zijn voor de investeerders en de toeleveringsketen.

Tijdens Windday 2023 gaan we graag in gesprek over de optimale combinatie. Je kunt mij spreken tijdens het expert debat “De Nederlandse windsector; hoe blijf je onderscheidend en aantrekkelijk?”.  Mijn collega’s Michiel van Rij en Rein de Wolff zullen een toelichting geven op het ontwikkelproces van Hollandse Kust West VII, en verder inzoomen op het tendersysteem tijdens een van de Parallelle Plenaire Speeches. Wie weet maken we dan ook de nieuwe naam van ons eerste offshore project in Nederland bekend. Tot 15 juni.

Renske Ytsma, Director offshore wind development Continental Europe RWE Renewables

Meer informatie?

Tijdens de WindDay komen alle stakeholders samen om te bouwen aan de toekomst. Samen gaan we volle kracht vooruit in deze enorme transitie. We nodigen ook jou van harte uit om hiervan deel uit te maken. We zien je graag op 15 & 16 juni in Lelystad!

Geef een reactie

WindDay website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024